to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Nastavnik stranog jezika mr Ninoslava Radić

Akademsko zvanje: Nastavnik stranog jezika

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 67

Predmet: Engleski jezik i Engleski jezik II

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita za odјeljenje u Bijeljini, utorkom od 09.00 - 10.00 časova u sjedištu fakulteta u Palama.

 

 

Rođena je 29. juna 1979. godine u Doboju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (Odsjek za engleski jezik i književnost) 2003. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Anglicizmi u srpskom jeziku ekonomske struke na osnovu srpskog i hrvatskog korpusa“ odbranila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2010. godine. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu prijavila je i odobrena joj je tema za izradu doktorske disertacije pod naslovom „Adaptacija engleskih složenica i njihov uticaj na obrasce slaganja u srpskom jeziku“.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2011. godine. U zvanje nastavnika stranog jezika izabrana je 2011. godine. Drži nastavu iz predmeta Engleski jezik i Engleski jezik II.

Objavila je šest stručnih i naučnih radova.

Govori engleski i italijanski jezik.

Objavljeni radovi:

  • Morfološka prilagođenost imeničkih anglicizama u ekonomskom registru srpskog jezika, Zbornik radova sa Trećeg međunarodnog kongresa „Primijenjena lingvistika danas – između teorije i prakse“, Novi Sad , 2011;
  • Adaptacija engleskih složenica u srpskom jeziku ekonomske struke. Zbornik radova „Jezik struke – izazovi i perspektive“, Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Beograd, 2011;
  • Nastava engleskog jezika na ekonomskim fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Zbornik radova „Jezik struke: teorija i praksa“, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2009;
  • Mjesto nastave engleskog jezika struke na ekonomskom fakultetu u Brčkom, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Brčkom, br. 4/2008;
  • O uvođenju nastave engleskog jezika u ranom školskom uzrastu u Republici Srpskoj, Značenja, časopis iz oblasti kulture, nauke, umjetnosti i obrazovanja, br. 61/2008;
  • Evolucija engleske drame u djelima Vilijema Šekspira, Riječ: časopis za književnost i kulturu, br. 1-2/2008.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892