to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Radomir В. Lukić

Akademsko zvanje: Vanredni profesor za užu naučnu oblast Teorija države

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 33

Predmet: Teorija države, Teorija prava i Pravno normiranje na prvom ciklusu studija, kao i  Metodologija prava i Ustavno sudstvo na drugom ciklusu studija.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođen je 18. oktobra 1956. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Teorijski osnovi i razvoj sistema državne vlasti u SSSR u periodu od 1917 do 1977. godine“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 1999, uz prekid od 2006. do 2013. godine, zbog odstranjivanja sa svih javnih funkcija odlukom visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. U zvanje vanrednog profesora za nastavne predmete Ustavno pravo i Politički sistem biran je 2000. godine. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija države i prava izabran je 2013. godine i izvodi nastavu na nastavnim predmetima Teorija države, Teorija prava i Pravno normiranje na prvom ciklusu studija, i nastavnim predmetima Metodologija prava i Ustavno sudstvo na drugom ciklusu studija.

Od 2014. godine, dekan je Pravnog fakulteta, a ovu funkciju je obavljao i u periodu od 1999. do 2006. godine. Rukovodilac je Katedre za pravnu teoriju i javno pravo. Bio je pravni savjetnik i član delagacije Republike Srpske na mirovnim pregovorima u Ženevi, Njujorku i Dejtonu, kao i zamjenik ministra inostranih poslova Republike Srpske od 1993. do 1998. godine. Član je Udruženja pravnika Republike Srpske.

Objavio je preko 50 naučnih radova.

Govori ruski, a služi se engleskim, u manjoj meri i nemačkim jezikom.

Odabrana bibliografija:

  • Moć i nemoć Ustava Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum, dvadeset godina poslije, Banja Luka, 2016;
  • Objektivno, prirodno i pozitivno pravo u delu akademika Radomira D. Lukića, Zbornik radova „Naučno nasleđe Radomira D. Lukića“, SANU i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2015;
  • Demokratsko versus birokratsko u institucionalnoj strukturi Evropske unije, Zbornik radova „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2015;
  • Ustavna sredstva i mehanizmi zaštite ustavnog položaj Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, Savetovanje „Republika Srpska – dvadeset godina razvoja – dostignuća, izazovi i perspektive“, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2012;
  • Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u primeni odredbe iz čl. IV/3 (f) Ustava Bosne i Hercegovine, Pravna riječ, br. 11/2012;
  • Mogući uticaj presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Finci i Sejdić protiv Bosne i Hercegovine na Ustav Bosne i Hercegovine, Pravni život, br. 12/2011;
  • Dvodomost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Pravni život, br. 14/2010;
  • Ustavni položaj srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, referat na naučnom skupu u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) „Dva veka srpske ustavnosti“, Zbornik radova  sa naučnog skupa održanog 11–12. marta  2010. godine, Beograd, 2010;
  • Suverenost Bosne i Hercegovine u odlukama Ustavnog suda  Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava, Pravni život, br. 1-2/2010;
  • Položaj građana koji su kažnjeni odlukama Visokog predstavnika, Pravna riječ, br. 18/2009.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);