to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Ranka Račić

Akademsko zvanje: Redovni profesor na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 69

Predmet: Građansko procesno pravo i Stvarno pravo,kao i  Pravosudno organizaciono pravo na drugom ciklusu studija.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođena je 10. februara 1963. godine u Mostaru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mostaru 1985. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Načelo dispozitivnosti u građa­nskom parničnom postupku“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 1991. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Sukcesija u procesnom odnosu“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 1997. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2000. godine. U zvanje redovnog profesora na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo izabrana je 2011. godine. Drži nastavu iz predmeta Građansko procesno pravo i Stvarno pravo, te na drugom ciklusu studija Pravosudno organizaciono pravo. Na Pravnom fakultetu u Banjaluci izvodi nastavu na predmetu Građansko procesno pravo, a na master studiju, ovog fakulteta, drži nastavu na predmetima Teorija izvršnog procesnog prava, Teorija vanparničnog procesnog prava i Postupak za raspravljanje zaostavštine.

Bila je član Upravnog odbora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, i na listi je arbitara Spoljnotrgovinske arbitraže Republike Srpske. Svojevremeno je obavljala i funkcije predsjednika Savjeta Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i člana Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Član je Udruženja pravnika Republike Srpske, Udruženja pravnika Srbije, Udruženja pravnika Crne Gore, Udruženja za građansko procesno i arbitražno pravo Srbije. Član je Redakcije „Godišnjaka Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu“. Bila je edukator  Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

Prof. dr Ranka Račić učestvovala je kao član radne grupe na izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Zakona o izvršnom postupku i Zakona o zaštiti od diskriminacije. Učestvovala je u radu na više projekata. U 2015. godini učestvovala je kao ekspert na projektu „Ubrzanje parničnog postupka“, a iste godine bila je angažovana i kao stariji pravni ekspert na projektu „Podrška provođenju propisa o konkurenciji u BiH i daljem jačanju konkurencijske politike“.

Objavila je dvije monografije, sedam udžbenika, te preko 130 stručnih i naučnih radova.

Odabrana bibliografija:

  • Sukcesija u procesnom odnosu, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2002;
  • Pravni lekovi u vanparničnom postupku, Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, Niš, 2002;
  • Parnično procesno pravo (koautor Gordana Stanković), I izdanje, Grafokomerc, Trebinje, 2008;
  • Izvršno procesno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2009;
  • Parnično procesno pravo (koautor Gordana Stanković), II izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2010;
  • Građansko procesno pravo, Prva sveska, Parnično procesno pravo (koautor Gordana Stanković), I izdanje, Univerzitet Mediteran, Pravni fakultet, Podgorica, 2010;
  • Vanparnično procesno pravo, Banjaluka – Pale, 2014;
  • Postupak registracije poslovnih subjekata, Zbornik radova „Aktuelnosti privredne legislative kao determinante privrednog razvoja ekonomija država u regionu“, Novi Sad, 2013;
  • Postojanje stranke u parničnom postupku, Pravna riječ, 2016;
  • Postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja, XI Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Zbornik radova „Aktuelna pitanja građanskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini“, Jahorina, 2016.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);