to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Stanka Stjepanović

Akademsko zvanje: redovni profesor na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 85

Predmet: Porodično pravo, Uvod u građansko pravo,Obligaciono pravo – opšti dio i Obligaciono pravo – posebni dio,kao i Pravni poslovi građanskog prava, Imovinski odnosi supružnika, Prava deteta, Notarijalno pravo i Obligaciono pravo – Ugovorna odgovornost za štetu na drugom ciklusu studija.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođena je 21. maja 1954. godine u Slavonskoj Požegi. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1978. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Uloga organa starateljstva u oblasti odnosa roditelja i djece“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1986. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Sistemi diobe imovine bračnih drugova“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2000. godine. U zvanje redovnog profesora na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo izabrana je 2010. godine. Drži nastavu iz predmeta Porodično pravo i Uvod u građansko pravo, te Pravne poslove građanskog prava, Imovinski odnosi supružnika, Prava djeteta i Notarijalno pravo na drugom ciklusu studija.

Rukovodilac je Katedre za građansko pravo. U više navrata obavljala je funkciju prodekana za naučno-istraživački rad, odnosno prodekana za finansije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i člana Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Član je Udruženja pravnika Republike Srpske.

Objavila je dvije monografije, tri udžbenika i 36 stručnih i naučnih radova.

Govori grčki i ruski jezik, a služi se njemačkim jezikom.

Odabrana bibliografija:

 • Praktikum iz porodičnog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu, Pale, 2002;
 • Porodično pravo (koautori Marko Mladenović, Milorad Živanović), Pravni fakultet u Srpskom Sarajevu, Srpsko Sarajevo, 2003;
 • Sistemi deobe imovine bračnih drugova, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2008;
 • Vanparnica teorija – praksa (koautori Nedeljko Milijević, Selma Šaćirović),Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka, 2010;
 • Praktikum iz porodičnog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2014;
 • Izabrane studije iz bračnog prava (priređivač), Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“, Foča, 2015;
 • Sarajevski prepis Zakonopravila Svetog Save iz XIV vijeka (priređivač), Dabar, Dobrun, 2013.
 • Bračni ugovori generatori razvoda braka, Međunarodna naučna konferencija, Kosovska Mitrovica, 2011;
 • Mediji i nasilje u porodici, Međunarodna naučna konferencija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2012;
 • Prvi udžbenik građanskog i crkvenog prava Jeftimija Jovanovića, Zbornik radova „Harmonizacija građanskog prava u regionu“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarjevu, Istočno Sarajevo, 2013.
 • Hraniteljstvo za odrasla i starija lica,
  Hraniteljstvo za odrasla I starija lica,Zbornik radova PRAVEDNO PRAVO I STVARNOST“,Kopaonicka skola prirodnog prava,2017
  Krsenje prava djeteta u prenatalnom period,Zbornik radova naucne konferencije BIOETIKA I  BIOPRAVO,Sofija 2017.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892