to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Goran Marković

Akademsko zvanje: Vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti Ustavno pravo 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 84

Predmet: Ustavno pravo I i Ustavno pravo II, kao i Uporedno ustavno pravo i Izborno pravo na drugom ciklusu studija.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođen je 9. februara 1978. godine u Bijeljini. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Participativna demokratija u razvijenim građanskim društvima. Ideje i iskustva“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Federalizam u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2007. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Ustavno pravo izabran je 2010. godine. U zvanje vanrednog profesora na istoj užoj naučnoj oblasti izabran je 2015. godine. Drži nastavu iz predmeta Ustavno pravo I i Ustavno pravo II, te Uporedno ustavno pravo i Izborno pravo na drugom ciklusu studija.

Od 2011. godine, obavlja funkciju prodekana za naučno-istraživački rad, a od 2015. godine je i član Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Član je redakcija časopisa: „Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu“, „Central and Eastern European Legal Studies“ (Athens), „Journal of Contemporary Central and Eastern Europe“ (London). Član je Upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo, Association Autogestion (Paris), Udruženja pravnika Republike Srpske, Upravnog odbora Srpskog pravničkog kluba (Beograd) i Međunarodnog instituta za samoupravljanje (International Institute for Self-management).

Objavio je dvije monografije, jedan udžbenik (u koautorstvu) i 71 stručni i naučni rad.

Govori engleski, a služi se francuskim i ruskim jezikom.

Odabrana bibliografija:

  • Perspektive participativne demokratije, Lijevi internacionalni forum, Stokholm, 2007;
  • Bosanskohercegovački federalizam, Službeni glasnik – University Press, Beograd – Sarajevo, 2012;
  • Ustavno pravo Bosne i Hercegovine (koautori Nedim Ademović i Josepf Marko), Fondacija „Konrad Adenauer“ u BiH, Sarajevo, 2012;
  • Pojam i značaj ustavnih konvencija, Spomenica akademiku Gaši Mijanoviću, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2011;
  • Značaj karaktera izbornih lista za ostvarivanje biračkog prava, Zbornik radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2014;
  • Osobennosti эtničeskoй demokratii v Bosnii i Gercegovine, Meždunarodnaя naučno-praktičeskaя konferenciя, posvящennaя 20-letiю Konstitucii Rossiйskoй Federacii, Administraciя Kemerovskoй oblasti, Sovet narodnыh deputatov Kemerovskoй oblasti, FG BOU VPO „Kemerovskiй gosudarstvennый universitet“, Kemerovo, 2014;
  • Pojam ustava u djelu akademika Radomira D. Lukića, Zbornik radova „Naučno nasleđe Radomira D. Lukića“, SANU i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2015;
  • Vital national interests protection: A Specific feature of the constitutional system of Bosnia and Herzegovina, Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, The European Public Law Series, Vol. CXV, European Public Law Organization, Athens, 2015;
  • Odnos zakonodavne i izvršne vlasti prema Ustavu Kraljevine Srbije od 1888. godine, Ustav Kraljevine Srbije od 1888 – 125 godina od donošenja, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2015;
  • Comparative Analysis of the Legislative Function of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro, Central and Eastern European Legal Studies, Athens, 1/2016.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892