to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija u martovskom, aprilskom i majskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE                                                                                                                                     

BIJELJINA

                                              

 

R A S P O R E D

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer u martovskom, aprilskom i majskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 08.04.2024. godine u 15.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 19.04.2024. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

MALOLjETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 20.03.2024. godine u 15.45 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 10.04.2024. godine u 15.45 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 24.04.2024. godine u 15.45 časova

MAJSKI

Dana 29.05.2024. godine u 15.45 časova

 

VIKTIMOLOGIJA

MARTOVSKI

Dana 20.03.2024. godine u 15.45 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 10.04.2024. godine u 15.45 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 24.04.2024. godine u 15.45 časova

MAJSKI

Dana 29.05.2024. godine u 15.45 časova

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

MARTOVSKI

Dana 21.03.2024. godine u 13.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 04.04.2024. godine u 13.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 25.04.2024. godine u 12.00 časova

MAJSKI

Dana 24.05.2024. godine u 13.00 časova

 

PRAVO IZVRŠENjA KRIVIČNIH SANKCIJA

MARTOVSKI

Dana 21.03.2024. godine u 13.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 04.04.2024. godine u 13.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 25.04.2024. godine u 12.00 časova

MAJSKI

Dana 24.05.2024. godine u 13.00 časova

 

UPOREDNO KRIVIČNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 19.03.2024. godine u 15.30 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 09.04.2024. godine u 15.30 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 30.04.2024. godine u 15.30 časova

MAJSKI

Dana 28.05.2024. godine u 15.30 časova

 

 

R A S P O R E D

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul građansko pravo, u martovskom, aprilskom i majskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 08.04.2024. godine u 15.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 19.04.2024. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

MARTOVSKI

Dana 25.03.2024. godine u 17.30 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 02.04.2024. godine u 14.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 27.04.2024. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 07.03.2024. godine u 14.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 11.04.2024. godine u 14.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 24.04.2024. godine u 16.00 časova

MAJSKI

Dana 16.05.2024. godine u 14.00 časova

 

PRAVA DJETETA

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 12.04.2024. godine u 12.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 29.04.2024. godine u 11.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

MARTOVSKI

Dana 07.03.2024. godine u 14.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 11.04.2024. godine u 14.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 24.04.2024. godine u 16.00 časova

MAJSKI

Dana 16.05.2024. godine u 14.00 časova

 

TEORIJA IZVRŠNOG POSTUPKA

MARTOVSKI

Dana 07.03.2024. godine u 14.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 11.04.2024. godine u 14.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 24.04.2024. godine u 16.00 časova

MAJSKI

Dana 16.05.2024. godine u 14.00 časova

 

NOTARIJALNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 12.04.2024. godine u 12.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 29.04.2024. godine u 11.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 12.04.2024. godine u 12.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 29.04.2024. godine u 11.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

R A S P O R E D

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul poslovno pravo, u martovskom, aprilskom i majskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 08.04.2024. godine u 15.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 19.04.2024. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DRUŠTAVA

MARTOVSKI

Dana 26.03.2024. godine u 14.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 12.04.2024. godine u 14.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 26.04.2024. godine u 14.30 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 26.03.2024. godine u 14.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 12.04.2024. godine u 14.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 26.04.2024. godine u 14.30 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

STEČAJNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 07.03.2024. godine u 14.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 11.04.2024. godine u 14.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 24.04.2024. godine u 16.00 časova

MAJSKI

Dana 16.05.2024. godine u 14.00 časova

 

PRAVO KONKURENCIJE

MARTOVSKI

Dana 14.03.2024. godine u 11.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 15.04.2024. godine u 11.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 26.04.2024. godine u 11.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE I INFORMACIONO DRUŠTVO

MARTOVSKI

Dana 13.03.2024. godine u 15.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 12.04.2024. godine u 15.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 08.05.2024. godine u 10.00 časova

MAJSKI

Dana 10.05.2024. godine u 15.00 časova

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO EU

MARTOVSKI

Dana 18.03.2024. godine u 15.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 02.04.2024. godine u 12.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 18.04.2024. godine u 12.00 časova

MAJSKI

Dana 28.05.2024. godine u 12.00 časova

 

R A S P O R E D

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – javnopravni smjer, u u martovskom, aprilskom i majskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 08.04.2024. godine u 15.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 19.04.2024. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 16.04.2024. godine u 11.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 26.04.2024. godine u 10.30 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

USTAVNO SUDSTVO

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 08.04.2024. godine u 15.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana __.04.2024. godine u __.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

IZBORNO PRAVO

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 16.04.2024. godine u 11.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 26.04.2024. godine u 10.30 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

RADNI SPOROVI

MARTOVSKI

Dana 11.03.2024. godine u 15.30 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 08.04.2024. godine u 15.30 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 22.04.2024. godine u 17.30 časova

MAJSKI

Dana 13.05.2024. godine u 15.30 časova

 

KOLEKTIVNI UGOVORI O RADU

MARTOVSKI

Dana 11.03.2024. godine u 15.30 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 08.04.2024. godine u 15.30 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 22.04.2024. godine u 17.30 časova

MAJSKI

Dana 13.05.2024. godine u 15.30 časova

 

AKTI UPRAVE I UPRAVNE PROCEDURE

MARTOVSKI

Dana 19.03.2024. godine u 15.30 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 09.04.2024. godine u 15.30 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 30.04.2024. godine u 15.30 časova

MAJSKI

Dana 14.05.2024. godine u 15.30 časova

 

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

MARTOVSKI

Dana 19.03.2024. godine u 15.30 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 09.04.2024. godine u 15.30 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 30.04.2024. godine u 15.30 časova

MAJSKI

Dana 14.05.2024. godine u 15.30 časova

 

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I SLOBODA

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana __.04.2024. godine u __.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana __.04.2024. godine u __.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

USTAVNA ISTORIJA SRBIJE 1804 – 1914. GODINE

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 08.04.2024. godine u 09.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 22.04.2024. godine u 09.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

CRKVA I DRŽAVA – OD IDEJE DO STVARNOSTI

MARTOVSKI

Dana __.03.2024. godine u __.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 08.04.2024. godine u 09.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 22.04.2024. godine u 09.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2024. godine u __.00 časova

 

PORESKO PRAVO

MARTOVSKI

Dana 13.03.2024. godine u 13.00 časova

APRILSKI

PRVI TERMIN:

Dana 11.04.2024. godine u 12.00 časova

 

DRUGI TERMIN:

Dana 26.04.2024. godine u 13.00 časova

MAJSKI

Dana 14.05.2024. godine u 13.00 časova

Pale, februar 2024. godine        

Prodekan za nastavu                                                                                                      

Doc. dr Sanja Golijanin, s.r.        

D E K A N

Prof. dr Goran Marković, s.r.

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892