to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija u januarsko-februarskom roku u akademskoj 2023/24. godini

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE                                                                                                                                      

BIJELJINA

                                               

RASPORED

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer u januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

JANUARSKI

Dana 09.02.2024. godine u 15.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 01.03.2024. godine u 09.00 časova

 

MALOLjETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

JANUARSKI

Dana 06.02.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 22.02.2024. godine u 11.00 časova

 

VIKTIMOLOGIJA

JANUARSKI

Dana 06.02.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 22.02.2024. godine u 11.00 časova

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

JANUARSKI

Dana 31.01.2024. godine u 10.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 21.02.2024. godine u 10.00 časova

 

PRAVO IZVRŠENjA KRIVIČNIH SANKCIJA

JANUARSKI

Dana 31.01.2024. godine u 10.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 21.02.2024. godine u 10.00 časova

 

UPOREDNO KRIVIČNO PRAVO

JANUARSKI

Dana 30.01.2024. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 13.02.2024. godine u 12.00 časova

 

 

RASPORED

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul građansko pravo, u januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

JANUARSKI

Dana 09.02.2024. godine u 15.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 01.03.2024. godine u 09.00 časova

 

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

JANUARSKI

Dana 05.02.2024. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 20.02.2024. godine u 12.00 časova

 

PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

JANUARSKI

Dana 06.02.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 22.02.2024. godine u 11.00 časova

 

PRAVA DJETETA

JANUARSKI

Dana 29.01.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 12.02.2024. godine u 11.00 časova

 

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

JANUARSKI

Dana 06.02.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 22.02.2024. godine u 11.00 časova

 

TEORIJA IZVRŠNOG POSTUPKA

JANUARSKI

Dana 06.02.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 22.02.2024. godine u 11.00 časova

 

NOTARIJALNO PRAVO

JANUARSKI

Dana 29.01.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 12.02.2024. godine u 11.00 časova

 

IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA

JANUARSKI

Dana 29.01.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 12.02.2024. godine u 11.00 časova

 

RASPORED

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul poslovno pravo, u januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

JANUARSKI

Dana 09.02.2024. godine u 15.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 01.03.2024. godine u 09.00 časova

 

MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DRUŠTAVA

JANUARSKI

Dana 09.02.2024. godine u 14.30 časova

FEBRUARSKI

Dana 23.02.2024. godine u 14.30 časova

 

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

JANUARSKI

Dana 09.02.2024. godine u 14.30 časova

FEBRUARSKI

Dana 23.02.2024. godine u 14.30 časova

 

STEČAJNO PRAVO

JANUARSKI

Dana 06.02.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 22.02.2024. godine u 11.00 časova

 

PRAVO KONKURENCIJE

JANUARSKI

Dana 08.02.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 23.02.2024. godine u 11.00 časova

 

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE I INFORMACIONO DRUŠTVO

JANUARSKI

Dana 02.02.2024. godine u 10.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 16.02.2024. godine u 10.00 časova

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO EU

JANUARSKI

Dana 30.01.2024. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 13.02.2024. godine u 12.00 časova

 

RASPORED

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – javnopravni smjer, u januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

JANUARSKI

Dana 09.02.2024. godine u 15.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 01.03.2024. godine u 09.00 časova

 

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

JANUARSKI

Dana 05.02.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 19.02.2024. godine u 11.00 časova

 

USTAVNO SUDSTVO

JANUARSKI

Dana __.__.2024. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 01.03.2024. godine u 09.00 časova

 

IZBORNO PRAVO

JANUARSKI

Dana 05.02.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 19.02.2024. godine u 11.00 časova

 

RADNI SPOROVI

JANUARSKI

Dana 29.01.2024. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 12.02.2024. godine u 12.00 časova

 

KOLEKTIVNI UGOVORI O RADU

JANUARSKI

Dana 29.01.2024. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 12.02.2024. godine u 12.00 časova

 

AKTI UPRAVE I UPRAVNE PROCEDURE

JANUARSKI

Dana 05.02.2024. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 20.02.2024. godine u 12.00 časova

 

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

JANUARSKI

Dana 05.02.2024. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 20.02.2024. godine u 12.00 časova

 

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I SLOBODA

JANUARSKI

Dana 01.02.2024. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 14.02.2024. godine u 12.00 časova

 

USTAVNA ISTORIJA SRBIJE 1804 – 1914. GODINE

JANUARSKI

Dana 31.01.2024. godine u 09.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 15.02.2024. godine u 09.00 časova

 

CRKVA I DRŽAVA – OD IDEJE DO STVARNOSTI

JANUARSKI

Dana 31.01.2024. godine u 09.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 15.02.2024. godine u 09.00 časova

 

PORESKO PRAVO

JANUARSKI

Dana 30.01.2024. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 12.02.2024. godine u 11.00 časova

Pale, decembar 2023. godine        

Prodekan za nastavu                                               

Doc. dr Sanja Golijanin, s.r.                                                                          

D E K A N

Prof. dr Goran Marković, s.r.

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892