to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Opšta pravna istorija

Ispitna pitanja iz Opšte pravne istorije

Sastavlјena prema udžbeniku iz predmeta Opšta pravna istorija:

prof. dr Marko Pavlović, Razvitak prava, Kragujevac, 2013.

(ispitna pitanja se odnose na studente koji su upisali fakultet školske 2014/15. godine)

 

 

 1. Nastajanje Pravne istorije
 2. Periodizacija i pravnoistorijski izvori
 3. Nastanak države
 4. Primitivno pravo
 5. Državno uređenje starog Egipta
 6. Građansko pravo starog Egipta
 7. Krivično pravo starog Egipta
 8. Sudovi i sudski postupak u starom Egiptu
 9. Zakonici Mesopotamije (preHamurabija)
 10. Hamurabijev zakonik (uopšte)
 11. Statusno pravo u Vaviloniji
 12. Imovinsko pravo u Vaviloniji
 13. Porodično i nasledno pravo u Vaviloniji
 14. Krivično pravo u Vaviloniji
 15. Sudski postupak u Vaviloniji
 16. Statusno pravo u Sparti
 17. Državno uređenje Sparte
 18. Državno uređenje Atine
 19. Statusnopravo u Atini
 20. Stvarno i obligaciono pravo u Atini
 21. Bračno i nasledno pravo u Atini
 22. Krivično pravo u Atini
 23. Sudstvo i sudski postupak u Atini
 24. Helenističke države i prava
 25. Zakonik Vizigotske Kralјevine
 26. Državno uređenje Franačke
 27. Pravo Franačke
 28. Država i pravo Anglosasa
 29. Vizantijska država od kraja VI do veka
 30. Ekloga
 31. Vizantijsko pravo posle Ekloge (VIII IX vek)
 32. Papska država
 33. Arablјanski kalifat (stvaranje, društveno i državno uređenje)
 34. Šerijatsko pravo
 35. Kijevska država i pravo
 36. Feudalizam
 37. Karakteristični momenti u razvitku feudalne Francuske i Nemačke
 38. Karakteristični momenti u razvitku feudalne Engleske i Vizantije
 39. Magna Carta Libertatum
 40. Staležii gradovi u feudalizmu
 41. Vladar i feudalno predstavništvo
 42. Recipirano rimsko pravo
 43. Crkveno pravo
 44. Constitutio Criminalis Carolina
 45. Razvitak engleskog prava
 46. Trgovačko pravo u feudalizmu
 47. Građansko pravo u feudalizmu
 48. Krivično pravo u feudalizmu
 49. Sudovi u feudalizmu i feudalni sudski postupak
 50. Rimsko-kanonski i istražni sudski postupak
 51. Porota
 52. Holandska revolucija (uzroci, Utrehtska unija, Deklaracija nezavisnosti)
 53. Apsolutna monarhija i prosvećeni apsolutizam
 54. Puritanska revolucija u Engleskoj (Peticija prava, Veliki prigovor, Narodni sporazum)
 55. Instrument vladavine
 56. Habeas Corpus Acti instituti Restauracije
 57. Bil o pravima od 1689.
 58. Zakon o prestolonasleđu i nastanak parlamentarne vlade u Engleskoj
 59. Prosvetitelјske ideje o državi i pravu
 60. Početak kodifikacionog pokreta (bavarski zakonici i Pruski zakonik)   
 61. Pravni uzroci američkog rata za nezavisnost (Zakon o taksama, Zakon o Bostonskoj luci, Zakon o Kvebeku)
 62. Deklaracija nezavisnosti
 63. Članovi o Konfederaciji
 64. Donošenje Ustava Sjedinjenih Američkih Država
 65. Pravni položaj Predsednika prema Ustavu SAD
 66. Kongres i Vrhovni sud prema Ustavu SAD
 67. Francuska buržoaska revolucija
 68. Deklaracija prava čoveka i građanina
 69. Francuski Ustav od 1791.
 70. Francuski Ustav od 1795.
 71. Moderno krivično pravo (krivični zakonici od 1791 i 1810)
 72. Napoleonov građanski zakonik
 73. Pijemontski Statut i Švajcarski ustav
 74. Ustavi Pruske i Nemačkog carstva
 75. Ustav Francuske Treće republike
 76. Reforme biračkog prava
 77. Nemački građanski zakonik
 78. Austrijski i Švajcarski građanski zakonik
 79. Reforme Aleksandra II i Ustav Carske Rusije
 80. Pravno-politički akti Oktobarske revolucije (Dekret o miru, Dekret o  zemlјi, socijalistička Deklaracija
 81. Vajmarski ustav

 

Napomena: podvučena pitanja čine deo ispitne materije koja se polaže preko dva oslobađajuća kolovijuma. Podvučena pitanja do pitanja pod rednim brojem pedestjedan polažu se na prvom kolokvijumu, a ostala podvučena pitanja na drugom kolokvijumu. Boldirana pitanja se polažu na završnom ispitu, ukoliko student prethodno uspešno položi oba oslobađajuća kolokvijuma.

 

Pitanja i teze za prvi kolokvijum iz predmeta: Opšta pravna istorija možete preuzeti ovdje.

 Pitanja i teze za drugi kolokvijum iz predmeta: Opšta pravna istorija možete preuzeti ovdje.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892