to top

Osnovni studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita u aprilskom roku za studente osnovnih studija u akademskoj 2023/24. godini

        PALE

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE l GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

 

TEORIJA DRŽAVE

APRILSKI

dana 11.4.2024. godine u 15.00 časova

dana 12.4.2024. godine u 15.00 časova

2.

TEORIJA PRAVA

APRILSKI

dana 11.4.2024. godine u 15.00 časova

dana 12.4.2024. godine u 15.00 časova

3.

NACIONALNA

PRAVNA ISTORIJA

APRILSKI

dana 5.4.2024. godine u 13.00 časova

4.

OPŠTA

PRAVNA ISTORIJA

APRILSKI

dana 5.4.2024. godine u 13.00 časova

5.

 

RIMSKO PRAVO

APRILSKI

dana 2.4.2024. godine u 09.30 časova

6.

 

SOCIOLOGIJA

APRILSKI

dana 19.4.2024. godine u 10.00 časova

7.

 

OSNOVI EKONOMIJE

APRILSKI

dana 17.4.2024. godine u 10.00 časova

8.

UVOD U

GRAĐANSKO PRAVO

APRILSKI

dana 3.4.2024. godine u 14.00 časova

9.

 

ENGLESKI JEZIK

APRILSKI

dana 9.4.2024. godine u 13.00 časova

Pale, mart 2024. godine

 

Prodekan za nastavu                                                                                 

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

PALE

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE II GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

  1.  

 

USTAVNO PRAVO I

APRILSKI

dana 18.4.2024. godine u 13.00 časova

2.

 

USTAVNO PRAVO II

APRILSKI

dana 18.4.2024. godine u 14.00 časova

3.

 

KRIVIČNO PRAVO I

APRILSKI

dana 4.4.2024. godine u 09.00 časova

4. 

 

KRIVIČNO PRAVO II

APRILSKI

dana 4.4.2024. godine u 09.00 časova

5.

 

STVARNO PRAVO

APRILSKI

dana 12.4.2024. godine u 09.00 časova

6. 

 

NASLjEDNO PRAVO

APRILSKI

dana 8.4.2024. godine u 15.00 časova

7. 

 

PORODIČNO PRAVO

APRILSKI

dana 8.4.2024. godine u 15.00 časova

8. 

EKONOMSKA POLITIKA I  EVROPSKE INTEGRACIJE

APRILSKI

dana 6.4.2024. godine u 10.00 časova

9. 

 

ENGLESKI JEZIK II

APRILSKI

dana 9.4.2024. godine u 13.00 časova

Pale, mart 2024. godine

 

Prodekan za nastavu                                                                                 

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

    PALE

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE III GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

  1.  

OBLIGACIONO PRAVO

OPŠTI DIO

APRILSKI

dana 3.4.2024. godine u 13.30 časova

2.

OBLIGACIONO PRAVO

POSEBNI DIO

APRILSKI

dana 3.4.2024. godine u 13.30 časova

3. 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

OPŠTI DIO

APRILSKI

dana 8.4.2024. godine u 10.30 časova

4.

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

POSEBNI DIO

APRILSKI

dana 8.4.2024. godine u 10.30 časova

5.

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

APRILSKI

dana 4.4.2024. godine u 12.00 časova

6.

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

APRILSKI

dana 10.4.2024. godine u 14.00 časova

7.

 

KRIMINALISTIKA

APRILSKI

dana 2.4.2024. godine u 13.00 časova

dana 13.4.2024. godine u 12.00 časova

8.

FINANSIJE  I

FINANSIJSKO PRAVO

APRILSKI

dana 5.4.2024. godine u 16.00 časova

9.

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

APRILSKI

dana 9.4.2024. godine u 12.00 časova

10.

PRAVNO NORMIRANjE

(izborni predmet)

APRILSKI

dana 11.4.2024. godine u 15.00 časova

dana 12.4.2024. godine u 15.00 časova

Pale, mart 2024. godine

 

Prodekan za nastavu                                                                                 

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

    PALE

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE IV GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

  1.  

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO I

APRILSKI

dana 12.4.2024. godine u 09.00 časova

2.

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

APRILSKI

dana 12.4.2024. godine u 09.00 časova

3.

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

APRILSKI

dana 8.4.2024. godine u 12.00 časova

dana 8.4.2024. godine u 15.00 časova

4.

POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

APRILSKI

dana 16.4.2024. godine u 09.00 časova

dana 16.4.2024. godine u 16.00 časova

5.

UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

APRILSKI

dana 4.4.2024. godine u 14.00 časova

6.

UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

APRILSKI

dana 4.4.2024. godine u 14.00 časova

7.

 

PREKRŠAJNO PRAVO

APRILSKI

dana 2.4.2024. godine u 13.00 časova

dana 13.4.2024. godine u 12.00 časova

8.

INSTITUCIJE I PRAVO EU

APRILSKI

dana 9.4.2024. godine u 12.00 časova

9.

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

APRILSKI

dana 5.4.2024. godine u 15.00 časova

10.

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

APRILSKI

dana 11.4.2024. godine u 14.00 časova

11.

STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

APRILSKI

dana 10.4.2024. godine u 14.00 časova

Pale, mart 2024. godine

 

Prodekan za nastavu                                                                                 

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892