to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Obavještenje o predatoj doktorskoj disertaciji: mr Mladenka Govedarica

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

O B A V J E Š T E NJ E


Obavještava se javnost da je mr Mladenka Govedarica dana 05.02.2013. godine predala Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Pale urađenu doktorsku disertaciju pod nazivom ''Maloljetni učinioci u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske'' kao i urađen i potpisan Izvještaj komisije o podobnosti urađene doktorske disertacije za odbranu.  Doktorsku disertaciju kao i Izvještaj, zainteresovana lica mogu pogledati u biblioteci Pravnog fakulteta – Pale od 05.02.2013. godine svakim radnim danom od 07.30 – 15.30 časova.


Pale, 05.02.2013. godine

DEKANAT

Štampa El. pošta

Javna odbrana magistarske teze kandidata Siniše Milića

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE


O B A V J E Š T E NJ E


Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata Siniše Milića pod nazivom 

''Postupak zaštite od klevete u Bosni i Hercegovini''

za 23.01.2013. godine u 18.00 časova,

na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u odjeljenju van sjedišta Fakulteta u Bijeljini. 

Odbrana magistarske teze je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Magistarska teza i Izvještaj komisije za pregled i ocjenu magistarske teze mogu se pogledati u biblioteci Fakulteta na Palama svakog radnog dana od 07.30 do 15.30 časova.


Pale, 16.01.2013. godine

D E K A N A T

Štampa El. pošta

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi: Siniša Milić

UNIVЕRZIТЕТ U ISТОČNОМ SАRАЈЕVU
PRАVNI FАKULТЕТ
PАLЕ

О B А V Ј Е Š Т Е NJ Е


Obavještava se javnost da je gospodin Siniša Milić dana 28.12.2012. godine predao Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Pale urađenu magistarsku tezu pod nazivom ''Postupak zaštite od klevete u Bosni i Hercegovini'' kao i urađen i potpisan Izvještaj komisije o podobnosti urađene magistarske teze za odbranu.  Magistarska teza kao i Izvještaj, zainteresovana lica mogu pogledati u biblioteci Pravnog fakulteta – Pale od 28.12.2012. godine svakim radnim danom od 07.30 – 15.30 časova.


Pale, 28.12.2012. godine

DEKANAT

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892