to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Javna odbrana završnog master rada kandidata Nerzudina Rizvića

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

  JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG MASTER RADA KANDIDATA NERZUDINA RIZVIĆA

 

U četvrtak, 13. 7. 2023. godine sa početkom u 15.00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Nerzudina Rizvića, dipl. pravnika  pod nazivom ''Prigovor na rješenje o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave''.

Komisiju za odbranu ovog završnog master rada činili su:

  • dr Viktorija Haubrich, vanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru– predsjednik Komisije;
  • dr Ranka Račić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – mentor i član Komisije;
  • dr Stojana Petrović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci – član Komisije.

Pored rodbine i prijatelja, odbrani su prisustvovale i kolege kandidata sa master studija.

Sudski izvršni postupak je građanski sudski postupak u kojem se ostvaruje pravna zaštita, na osnovu vjerodostojne isprave, bez prethodnog vođenja parničnog postupka. Ukoliko  pravni osnov za pokretanje izvršnog postupka predstavlja izvršna isprava, po pravilima izvršne procedure se sprovodi izvršenje i pruža pravna zaštita tražiocu izvršenja, ukoliko izvršenik kao dužnik iz materijalnopravnog odnosa u paricionom roku dobrovoljno ne ispuni svoju obavezu. Ukoliko  nakon pokretanja izvršnog postupka na osnovu vjerodostojne isprave izvršenik ospori potraživanje koje je sadržano u vjerodostojnoj ispravi, postupak se nastavlja po pravilima parnične procedure, kako bi se u ovom postupku izdejstvovala odluka u kojoj će sud utvrditi da je potraživanje nesporno. Pravo na pravnu zaštitu je u cjelosti ostvareno, tek kada se potraživanje koje je sadržano u ispravi ostvari po pravilima sudskog izvršnog postupka ukoliko dužnik svoju obavezu ne izvrši dobrovoljno. Izvršni postupak treba da bude brz i efikasan, a što predstavlja jedan od elemenata prava na pravično suđenje u skladu sa Evropskom Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Kako na osnovu vjerodostojne isprave nije nužno prethodno pokretanje parničnog postupka, jer se sa velikim stepenom vjerovatnoće pretpostavlja da potraživanje sadržano u ispravi zaista postoji, Zakon o izvršnom postupku je propisao različit postupak po pitanju prigovora na rješenje o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave u odnosu na prigovor na rješenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave.

Sudska praksa u entitetima i Brčko distriku, kao i pravna teorija nisu jedinstvene po pitanju na koji način parnični sud treba da postupi i kada se prigovor protiv rješenja o izvršenju smatra odgovorom na tužbu, predstavlja i jedan od razloga zbog kojeg je kandidat izabrao ovu temu za master rad. Prigovor na rješenje o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave u pravnoj literaturi nije zauzeo adekvatno mjesto koje po svom značaju zaslužuje, a naročito uzimajući u obzir posljedice koje proizvodi.

Prigovor je osnovni i redovni pravni lijek protiv prvostepenih rješenja donesenih u izvršnom postupku. Prigovor protiv rješenja o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave je specifičan prigovor i isti može imati određene karakteristike kao i prigovor protiv rješenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave kojeg podnosi izvršenik, ali različito postupanje suda po prigovoru protiv rješenja o izvršenju na osnovu vjerodostojne ispave, zaslužuje posebnu pažnju kako bi se utvrdile različite posljedice u odnosu na prigovor protiv rješenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave.

Na osnovu svega navedenog, komisija je zauzela stav da je riječ da o veoma kompleksnoj i uvijek aktuelnoj temi kojoj treba posvetiti znatno više pažnje u pravnoj nauci i praksi. Cilj rada je da se ukaže na najčešće nejasnoće prilikom provođenja izvršnog postupka, kada pravni osnov za pokretanje ovog postupka predstavlja vjerodostojna isprava. Pored toga, nepotpuna zakonska regulativa je razlog zbog kojeg se često dešava da se umjesto brzog i efikasnog namirenja, pokreće parnični postupak, nakon kojeg je nužno pokrenuti izvršni postupak, ukoliko tužilac uspije u parničnom postupku, ali sada na osnovu izvršne isprave. Na kraju je učinjen osvrt na nepotpunu zakonsku regulativu koja se odnosi na prigovor protiv rješenja o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave i različitu sudsku praksu povodom ovog pravnog lijeka  i pokušati dati odgovor za rješavanje takve situacije.

Komisija je konstatovala da je riječ o odličnom kandidatu iz čijeg velikog znanja, iskustva i truda je i proistekao jedan ovako visokokvalitetan završni master rad pod mentorstvom nadaleko poznatog, i u teoriji i u praksi, profesora građansog procesnog prava prof. dr Ranke Račić, koji je ocijenila sa najvišom ocjenom, čime je Nerzudin Rizvić uspješno okončao odbranu svog master rada i zasluženo stekao akademsko zvanje mastera prava.


Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892