to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

PRAVNI FAKULTET ZAKLJUČIO OKVIRNI SPORAZUM O RAZUMIJEVANJU: UNAPREĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE I OBUKE ZA STUDENTE PRAVA I DIPLOMIRANE PRAVNIKE

 

Pravni fakultet zaključio je Okvirni sporazum o razumijevanju: Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike, u čijem zaključivanju je planirano učešće 35 javnih fakulteta, pravosudnih institucija, profesionalnih udruženja nosilaca pravosudnih funkcija i advokature i centara za edukaciju sudija i javnih tužilaca. Izrada i potpisivanje Okvirnog sporazuma predstavlјa jedan od dva oblika saradnje Pravnog fakulteta sa Nacionalnim centrom za državne sudove – Kancelarija u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta „Student Law Practicum (SLP)“. Projekat finansira Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona Ministarstva inostranih poslova SAD – INL, International narcotics and Law Enforcement – United States Department of State . U okviru ovog projekta, saradnja se odvija još i u pogledu izvođenja praktične nastave za studente posvećene unapređenju vještina zastupanja u krivičnom postupku (pogledajte OVDJE i OVDJE).

Predstavnik Pravnog fakulteta učestvovao je u radu nezavisnog stručnog panela, sačinjenog od predstavnika pravnih fakulteta, profesionalnih udruženja pravnika i centara za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije BiH, radi daљeg rada na unapređenju programa praktičnog učenja i osposobljavanja  studenata prava i diplomiranih pravnika pripravnika u Bosni i Hercegovini. Nakon višemjesečnog rada, Stručni panel izradio je Okvirni sporazum o razumijevanju: Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike.

Svrha Sporazuma je jačanje vladavine prava i povjerenja građana u pravosuđe u Bosni i Hercegovini, kroz unapređenje programa praktičnog osposoblјavanja studenata prava i diplomiranih pravnika (za vršenje funkcija i odgovornosti sudije, tužioca i advokata) koji se sprovode unutar i van pravnih fakulteta primjenom metodologije učenja zasnovanog na praksi.

Glavni cilj Sporazuma je unapređenje saradnje između pravnih fakulteta i pravosudnih institucija, profesionalnih udruženja nosilaca pravosudnih funkcija i advokature, centara za edukaciju sudija i javnih tužilaca, u sprovođenju praktične nastave za studente prava i praktičnog osposobljavanja (obuke) za diplomirane pravnike s ciljem sticanja i unapređenja praktičnih znanja i vještina.

Brojni sporazumi i ugovori koje je ranije zakљučio Pravni fakultet ostaju na snazi i zakљučenje Okvirnog sporazuma ne utiče na njihovo sprovođenje, a moguće je posebnim aneksima ostvariti vezu između njih i Okvirnog sporazuma. Zaključenjem Okvirnog sporazuma, Pravni fakultet dobija jedinstvenu priliku da ostvari saradnju sa brojnim institucijama u kojima naši diplomirani studenti često nalaze zaposlenje, u slučaju da već nije zaključen pojedinačni sporazum, prvenstveno u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji BiH. Jedna od prednosti Okvirnog sporazuma je uređen način dostavljanja spiskova najboљih studenata drugim stranama potpisnicama iz pravosuđa, pravosudnim institucijama i advokatskim komorama, radi povezivanja ovih studenata prava i diplomiranih pravnika s pravosudnom zajednicom i olakšavanja zasnivanja pripravničkog staža.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);