to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Viši asistent Đorđe Marilović, mr

Akademsko zvanje: Viši asistent

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 51

Predmet: Finansije i finansijsko pravo, Osnovi ekonomije i Ekonomska politika i evropske integracije.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođen je 18. avgusta 1988. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2011. godine. Master rad pod naslovom „Naknade u Srbiji“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine. Student je na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu, smjer Javne finansije i finansijsko pravo.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2012. godine. U zvanje višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Finansijsko pravo izabran je 2014. godine. Izvodi vježbe iz predmeta sa Katedre za pravno-ekonomske nauke: Finansije i finansijsko pravo, Osnovi ekonomije, Ekonomska politika i evropske integracije, kao i vježbe iz predmeta Pravno normiranje.

Član je rukovodstva Besjedničke sekcije Pravnog fakulteta i bio sekretar Katedre za pravno-ekonomske nauke. Učestvovao je na regionalnoj razmjeni iskustava o rodno odgovornom budžetiranju u Moldaviji, kao predstavnik Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, koju je organizovao UN Women.

Objavio je dvanaest stručnih i naučnih radova.

Član je Srpskog fiskalnog društva, koje je ogranak International Fiscal Association u Srbiji.

Govori engleski jezik, a služi se njemačkim i francuskim jezikom.

Objavljeni radovi:

 • Šta je javno dobro, rad je prihvaćen za objavljivanje u Zborniku radova sa Naučnog skupa „XXXI susreti Kopaoničke škole prirodnog prava 'Pravo i zapovest razuma'“, 2018;
 • Naknade u poreskom sistemu Republike Srpske, Zbornik sažetaka „Pravo i vrijednosti“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2018;
 • Nadležnosti u Bosni i Hercegovini za zaključivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (koautorski rad sa Goranom Markovićem), Pravna riječ, br. 50/2017;
 • Oporezivanje prihoda iz stranih izvora porezom na dohodak u Republici Srpskoj, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 76/2017;
 • Sukob poreskih zakona u pogledu porezâ na dohodak Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, Zbornik radova „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2017;
 • Poreskopravni aspekti mogućnosti zaštite ćirilice u telekomunikacijama, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 72/2016;
 • Vanredni porezi i načelo zakonitosti u Republici Srpskoj, Zbornik radova „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2015;
 • Rodni platni jaz – Gender Pay Gap (GPG), Zbornik radova sa Škole rodne ravnopravnosti, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Gender centar – centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, Istočno Sarajevo, 2015;
 • PDV u Bosni i Hercegovini: jedna ili više poreskih stopa (koautorski rad sa Milanom Tomićem), Zbornik radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2013;
 • Posebnosti fiskalnih odnosa u složenim državama – primjer Bosne i Hercegovine, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 2/2013;
 • Ekonomski aspekti ravnopravnosti polova (koautorski rad sa Milanom Tomićem), Zbornik radova „Prava djeteta i ravnopravnost polova – između normativnog i stvarnog“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2012;
 • Elektronski potpis u pravu Republike Srpske, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 2/2011.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);