to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Viši asistent Đorđe Marilović, mr

 

Akademsko zvanje: Viši asistent

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 51

Predmet: Finansije i finansijsko pravo, Osnovi ekonomije i Ekonomska politika i evropske integracije.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

Nalozi na profesionalnim društvenim mrežama: ResearchGate, Google Академик, Linkedin, Academia.

 

Rođen je 18. avgusta 1988. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2011. godine. Master rad pod naslovom „Naknade u Srbiji“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine. Student je na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu, smjer Javne finansije i finansijsko pravo.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2012. godine. U zvanje višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Finansijsko pravo izabran je 2014. godine. Izvodi vježbe iz predmeta sa Katedre za pravno-ekonomske nauke: Finansije i finansijsko pravo, Osnovi ekonomije, i Ekonomska politika i evropske integracije. Izvodio je vježbe iz predmeta Pravno normiranje.
Jedan je od dva rukovodioca Besjedničke sekcije Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Bio je i jeste član više organizacionih odbora na Pravnom fakultetu za organizaciju naučnih skupova i proslavu Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta. Bio je sekretar Katedre za pravno-ekonomske nauke. Predsjedavajući je Bibliotečkog odbora Pravnog fakulteta, i član Tima za promociju Pravnog fakulteta. Zamjenik je koordinatora za osiguranje kvaliteta Pravnog fakulteta.
Učestvovao je i član je u domaćim i međunarodnim projektima, stručnim timovima, obukama, školama, seminarima i razmjenama iskustava, koje su organizovale ugledne domaće i međunarodne institucije, poput Vlade Republike Srpske, UNDP, UN Women, Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Republičkog pedagoškog zavoda, brojnih nevladinih organizacija i dr., kao i u brojnim stručnim i javnim raspravama u postupku izrade i donošenja zakona i podzakonskih akata. Od preko stotinu javnih nastupa u medijima, nekoliko desetina gostovanja imao je u tematskim društveno-političkim emisijama i programima.
Član je Српског фискалног друштва, srpskog nacionalnog ogranka International Fiscal Association, i Удружења правника Републике Српске.
Tečno govori engleski jezik, a služi se francuskim, ruskim i njemačkim.
Objavljeni radovi:
• „Standardni lični odbitak u porezu na dohodak Republike Srpske“, Zbornik radova Jahorinski poslovni forum 2021, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2021;
• „Utvrđivanje poreza i pokretanje poreskog postupka“, Zbornik radova „Pravo, tradicija i promjene“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2020;
• „Fiskalni i ekstrafiskalni značaj mini hidroelektrana u Republici Srpskoj“, Zbornik radova Jahorinski poslovni forum 2020, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2020;
• „Poreska politika Republike Srpske prema investicijama fizičkih lica“, VIII naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Jahorinski poslovni forum 2019“ – tržište, moral i ekonomska politka u svjetlu modernizacije ekonomije i društva, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2019;
• „Šta je javno dobro“, Pravni život 10/2018;
• „Naknade u poreskom sistemu Republike Srpske“, Zbornik sažetaka „Pravo i vrijednosti“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2018;
• „Nadležnosti u Bosni i Hercegovini za zaključivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu“ (koautorski rad sa Goranom Markovićem), Pravna riječ 50/2017;
• „Oporezivanje prihoda iz stranih izvora porezom na dohodak u Republici Srpskoj“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 76/2017;
• „Sukob poreskih zakona u pogledu porezâ na dohodak Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH“, Zbornik radova „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2017;
• „Poreskopravni aspekti mogućnosti zaštite ćirilice u telekomunikacijama“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 72/2016;
• „Vanredni porezi i načelo zakonitosti u Republici Srpskoj“, Zbornik radova „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2015;
• „Rodni platni jaz – Gender Pay Gap (GPG)“, Zbornik radova sa Škole rodne ravnopravnosti, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Gender centar – centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, Istočno Sarajevo, 2015;
• „PDV u Bosni i Hercegovini: jedna ili više poreskih stopa“ (koautorski rad sa Milanom Tomićem), Zbornik radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2013;
• „Posebnosti fiskalnih odnosa u složenim državama – primjer Bosne i Hercegovine“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu 2/2013;
• „Ekonomski aspekti ravnopravnosti polova“ (koautorski rad sa Milanom Tomićem), Zbornik radova „Prava djeteta i ravnopravnost polova – između normativnog i stvarnog“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2012;
• „Elektronski potpis u pravu Republike Srpske“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu 2/2011.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);