to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Doc. dr Dragana Damjanović

Akademsko zvanje: Docent

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 91

Predmet: Međunarodno privatno pravo

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođena je 9. oktobra 1985. godine u Tuzli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2008. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Sukob zakona u materiji nasljeđivanja“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2014. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu prijavila je i odobrena joj je tema za izradu doktorske disertacije pod naslovom „Uobičajeno boraviše u međunarodnom privatnom pravu“.Bila je stipendista Max Planck instituta za međunarodno privatno pravo i uporedno pravo iz Hamburga, gdje je, u svrhu istraživanja za izradu doktorske disertacije, boravila u julu 2016. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2009. godine. U zvanje višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo izabrana je 2014. godine. Drži vježbe iz predmeta Međunarodno privatno pravo.

Bila je sekretar Komisije za postdiplomske studije i sekretar Katedre za građanskopravne nauke.

Objavila je pet stručnih i naučnih radova.

Govori engleski jezik.

Objavljeni radovi:

    • Personal Name: the Gap in the PIL Acts of Republic of Srpska and Federation of Bosnia and Herzegovina, 4th Balkan Conference - Conference Proceedings: Personal Name in Internal and Private International Law, Faculty of Law, University of Nis, Nis 2016, 129-144.
    • Mjerodavno pravo za testamentarnu sposobnost: rješenja u Republici Srpskoj, regionu i pravu Evropske unije, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2015;
    • Citizenship in Bosnia and Herzegovina: Legal Institutions and a Point of Attachment, Zbornik radova „Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Chalenges“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i European Public Law Organization, Istočno Sarajevo, 2015;
    • Vanugovorna odgovornost u međunarodnom privatnom pravu, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 2/2011;
    • Arbitražni sporazum u međunarodnom privatnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 5/2009.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892