to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Viši asistent Igor Petković

Akademsko zvanje: Viši asistent

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 90

Predmet: Krivično pravo I i Krivično pravo II

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođen je 1. februara 1977. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2002. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Krivičnopravni okvir kažnjavanja u Bosni i Hercegovini“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2012. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu prijavio je i odobrena mu je tema za izradu doktorske disertacije pod naslovom „Poreska utaja ili prevara“.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2006. godine. U zvanje višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Krivično pravo biran je 2012. godine. Drži vježbe iz predmeta Krivično pravo I i Krivično pravo II.

Sekretar je Katedre za krivičnopravne nauke.

Objavio je pet stručnih i naučnih radova.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Objavljeni radovi:

  • Utaja poreza u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, godina III, br. 1/2012;
  • Krivično djelo obmanjivanje kupaca, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 7/2013;
  • Nešto o podobnosti za krivičnu odgovornost, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, godina III, br. 2/2012;
  • Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca, Zbornik radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“, Istočno Sarajevo, 2014;
  • Zakonodavni ekspresionizam ili eksperimentalizam (od reforme krivičnog zakonodavstva 2003. godine do danas), Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, godina IV, br. 1/2013.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);