to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Doc. dr Svjetlana Ivanović

Akademsko zvanje: Docent na užoj naučnoj oblasti Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 52

Predmet:  Pravo intelektualne svojine

Termini konsultacija: u terminima nastave i vježbi

 

 

Rođena je 25. oktobra 1982. godine u Bijeljini. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2006. godine. Master rad pod naslovom „Pravo na reviziju ugovornih odredaba o visini autorskog honorara“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Sudska zaštita subjektivnih prava intelektualne svojine“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2016. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2007. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Autorsko pravo i pravo industrijske svojine izabrana je 2017. godine. Drži nastavu iz predmeta Pravo intelektualne svojine.

Objavila je osam stručnih i naučnih radova.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Objavljeni radovi:

  • Uloga posrednika u zaštiti subjektivnih prava intelektualne svojine u digitalnom okruženju, Pravo i privreda, god. 55, br. 7-9/2017;
  • Carinska zaštita prava intelektualne svojine i roba u tranzitu u svjetlu novih propisa Evropske unije, Pravo i privreda, god. 54, br. 7-9/2016;
  • Autorski honorar u izdavačkom ugovoru
    , Pravo i privreda, god. 53, br. 4-6/2015;
  • Nasljeđivanje subjektivnog autorskog prava, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, god. 3, br. 2/2012;
  • Pravni postupak za priznanje evropskog patenta, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, god. 2, br. 2/2011;
  • Prošireno kolektivno ostvarivanje autorskog prava, Pravo i privreda, god. 48, br. 4-6/2011;
  • Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova „Aktuelnost i značaj ljudskih prava i sloboda“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2011;
  • Pravo pokajanja u svjetlu novog Zakona o autorskom pravu u Bosni i Hercegovini, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, god. 1, br. 1/2010.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);