to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Viši asistent Brano Hadži Stević, ma


Akademsko zvanje: Viši asistent

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon : 057/226-609

Kabinet : 66

Predmeti : Teorija države, Teorija prava i Pravno normiranje

Termini konsultacija : svaki radni dan, uz prethodnu najavu na imejl

 

Rođen je 25. januara 1997. godine u Bijeljini. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27. juna 2019. godine, prosječnom ocjenom 10. Tokom studiranja nagrađivan je kao najbolji student druge, treće i četvrte godine, a maja 2019. Univerzitet u Istočnom Sarajevu mu je dodijelio Plaketu za izuzetan uspjeh postignut tokom studiranja. Dobitnik je nagrade „Bogdan Loza“ kao najbolјi student svoje generacije.
Master studije je završio 30. septembra 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na pravno-teorijskom modulu i teorijsko-pravnom pod-modulu, odbranivši master rad na temu "Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao formalni izvori prava". Trenutno je student na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na užoj naučnoj oblasti teorija države i prava, sociologija prava i filozofija prava.
Oktobra 2020. godine je učestvovao na naučnom skupu „Izazovi pravnom sistemu“, održanom u Palama, gdje je izlagao rad na temu „Hartovo poimanje odnosa prava i morala u kontekstu pravnog rasuđivanja“. U decembru 2020. je učestvovao na Sedmoj studentskoj konferenciji iz teorije i filozofije prava pod nazivom „Međunarodni tribunali i vladavina prava“, na kojoj je izlagao rad „Opravdanost ustavnosudskog aktivizma zarad zaštite ljudskih prava: Evropski sud za ljudska prava i Ustavni sud Bosne i Hercegovine“. Aprila 2021. je učestvovao na Prvom seminaru studenata doktorskih studija – PhD Colloquium. Na naučnom skupu u organizaciji Pravnog fakulteta u Nišu je aprila 2021. godine izlagao rad na temu „Norma kao isključujući razlog za delanje“. Septembra 2021. godine je učestvovao na naučnoj konferenciji koju je organizovao Pravni fakultet u Novom Sadu i izlagao rad na temu „Praksa Ustavnog suda Srbije iz ugla Barakovog učenja o ciljnom tumačenju“. Oktobra 2021. učestvovao je na naučnom skupu “Protivrječja savremenog prava”, koji je održan u Palama, te izlagao rad na temu “Preispitivanje dogme o trodeobi funkcija državne vlasti – ustavni sud kao četvrta funkcija državne vlasti”.
Novembra 2022. učestvovao je u Palama na naučnom skupu „Pravo između stvaranja i tumačenja“, koji je održan u Palama, i tom prilikom je izlagao rad na temu „Tasićevo učenje o odnosu države i prava kao kritika Kelzenovog normativizma“. Maja 2023. godine je učestvovao PhD Colloquim, ALF Session, International PhD Session izlagavši rad na temu “Legal Reasoning and Judicial Activism – The Case of Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina“.
Učestvovao je u projektu „Zaštita načela ustavnosti i ljudskih prava u vanrednim okolnostima u praksi ustavnih sudova Srbije i Republike Srpske i Evropskog suda za ljudska prava“ i na okruglom stolu koji je održan tim povodom, te napisao koautorski rad sa prof. dr Goranom Markovićem na temu „Vanredno stanje u Republici Srpskoj: pravno uređenje i posljedice primjene“.
Od novembra 2019. godine zaposlen je kao asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Februara 2021. godine je izabran u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Teorija države i prava.
Član je Udruženja pravnika Republike Srpske i pridruženi član Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju iz Beograda.
Govori engleski, a služi se njemačkim i španskim jezikom.


Radovi:
1. Pitanje suverenosti Bosne i Hercegovine s obzirom na ovlašćenja visokog predstavnika, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu 1/2017;
2. Jačanje izvršne vlasti – vlada kao prikriveni zakonodavac, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu 1/2019;
3. Opravdanost ustavnosudskog aktivizma zarad zaštite ljudskih prava: Evropski sud za ljudska prava i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Eudaimonia 5/2021.
4. Norma kao isključujući razlog za delanje, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 91/2021;
5. Hartovo poimanje odnosa prava i morala u kontekstu pravnog rasuđivanja, Zbornik radova „Izazovi pravnom sistemu”, tom l, Istočno Sarajevo 2021;
6. Načelo koherentnosti u odlukama Ustavnog suda Srbije o jedinstvu pravnog poretka, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 1/2022;
7. Preispitivanje dogme o trodeobi funkcija državne vlasti – ustavno sudstvo kao četvrta funkcija državne vlasti, Zbornik radova “Protivrječja savremenog prava”, tom l, Istočno Sarajevo 2022;
8. Test proporcionalnosti u doba pandemije – ljudska prava versus javno zdravlje, Strani pravni život 1/2023.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892