to top

Osnovni studij

Bijeljina

Nastava

Raspored PREDAVANJA za studente osnovnih studija akademske 2023/2024. godine – APRIL

BIJELJINA

R A S P O R E D

nastave – predavanja za  studente l godine osnovnih studija školske 2023/24. godine

 

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

 

TEORIJA PRAVA

 (3+2)

dana 3.4.2024. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 4.4.2024. godine od 09.00 – 14.00 časova

2.       

 

OPŠTA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

dana 12.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17.4.2024. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 19.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 23.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 26.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

3.       

 

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

(3+2)

dana 1.4.2024. godine od 13.00 – 18.00 časova

dana 2.4.2024. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 27.4.2024. godine od 09.00 – 14.00 časova

4.       

 

OSNOVI EKONOMIJE

(3+1)

 

dana 5.4.2024. godine od 14.30 – 18.00 časova

dana 6.4.2024. godine od 10.00 – 13.30 časova

dana 19.4.2024. godine od 14.30 – 18.00 časova

dana 20.4.2024. godine od 10.00 – 13.30 časova

dana 25.4.2024. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 26.4.2024. godine od 09.30 – 15.30 časova

5.       

 

ENGLESKI JEZIK

(3+1)

dana 10.4.2024. godine od 15.00 – 18.30 časova

dana 11.4.2024. godine od 08.30 – 12.00 časova

dana 24.4.2024. godine od 15.00 – 18.30 časova

dana 25.4.2024. godine od 08.30 – 12.00 časova

Pale, mart, 2024. godine

 

Prodekan za nastavu                                                                                                                  

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                                           

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

BIJELJINA

R A S P O R E D

nastave – predavanja za  studente II godine osnovnih studija školske 2023/24. godine

 

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

 

USTAVNO PRAVO II

(3+2)

 

dana 1.4.2024. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 8.4.2024. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 19.4.2024. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 22.4.2024. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 22.4.2024. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 29.4.2024. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 29.4.2024. godine od 10.00 – 14.00 časova

2.       

 

KRIVIČNO PRAVO  II

(3+2)

dana 9.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 16.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 30.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

3.       

 

JAVNE FINANSIJE I

OPŠTE FINANSIJSKO PRAVO

(3+1)

dana 3.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 11.4.2024. godine od 14.00 – 18.00 časova

dana 18.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 23.4.2024. godine od 13.00 – 17.00 časova

4.       

 

NASLjEDNO PRAVO

(4+2)

 

dana 4.4.2024. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 12.4.2024. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 17.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17.4.2024. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 25.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

Pale, mart, 2024. godine

 

Prodekan za nastavu                                                                                                                  

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                                           

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

BIJELJINA

R A S P O R E D

nastave – predavanja za  studente III godine osnovnih studija školske 2023/24. godine

 

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POSEBNI DIO

(3+2)

dana 10.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 15.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 24.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

2.       

 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

(3+1)

dana 5.4.2024. godine od 12.00 – 18.00 časova

dana 6.4.2024. godine od 09.00 – 15.00 časova

3.       

 

OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO

(3+2)

dana 1.4.2024. godine od 13.00 – 18.00 časova

dana 2.4.2024. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 22.4.2024. godine od 13.00 – 18.00 časova

4.       

 

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

(4+2)

 

dana 12.4.2024. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 13.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 19.4.2024. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 20.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

5.       

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

(3+2)

 

dana 3.4.2024. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 4.4.2024. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 16.4.2024. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 17.4.2024. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 23.4.2024. godine od 11.00 – 14.00 časova

Pale, mart, 2024. godine

 

Prodekan za nastavu                                                                                                                  

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                                           

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

BIJELJINA

R A S P O R E D

nastave – predavanja za  studente IV godine osnovnih studija školske 2023/24 godine

 

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II

(3+2)

dana 10.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 11.4.2024. godine od 08.30 – 13.30 časova

dana 24.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

2.       

 

UPRAVNO PRAVO – PROCESNI DIO

(3+2)

dana 1.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 9.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 16.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

3.       

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

(3+2)

dana 8.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 15.4.2024. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 22.4.2024. godine od 13.00 – 18.00 časova

4.       

 

PREKRŠAJNO PRAVO

(2+1)

dana 4.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 25.4.2024. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 26.4.2024. godine od 09.00 – 12.00 časova

5.       

 

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

(3+2)

dana 12.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17.4.2024. godine od 16.00 – 19.00 časova

dana 19.4.2024. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 23.4.2024. godine od 09.00 – 13.00 časova

Pale, mart, 2024. godine

 

Prodekan za nastavu                                                                                                                  

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                                           

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892