to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Nacionalna pravna istorija

ISPITNA PITANJA IZ

NACIONALNE PRAVNE ISTORIJE

 

 

 1. Istorijski izvori o Slovenima; doseljenje Južnih Slovena i uređenje njihovog društva u vreme doseljenja
 2. Slovenska država u Makedoniji – Samuilovo carstvo; pojava bogumilske jeresi
 3. Srbija – postanak i razvoj, društveno i državno uređenje
 4. Duklja – postanak države, društveno i državno uređenje
 5. Pojam i vrste izvora prava, običajno pravo
 6. Povelje
 7. Međunarodni ugovori
 8. Vizantijski zakoni
 9. Dušanov zakonik – donošenje, sadržina i sistem
 10. Prepisi Dušanovog zakonika i odnos prema vizantijskom pravu
 11. Primena i značaj Dušanovog zakonika
 12. Osnovne crte društvenog uređenja srednjovekovne Srbije
 13. Vlastela
 14. Sebri
 15. Vladalac i shvatanje vladalačke vlasti, nasleđivanje prestola
 16. Funkcija vladalačke vlasti
 17. Državni prihodi
 18. Sabori, odnos vladaoca i sabora
 19. Organi centralne državne uprave
 20. Pojam krivičnog prava i njegov razvoj; opšti pojmovi krivičnog prava
 21. Krivična dela protiv države i poretka
 22. Krivična dela protiv sudstva i protiv vere i crkve
 23. Krivična dela protiv ličnosti
 24. Krivična dela protiv imovine
 25. Kazne
 26. Statusno i stvarno pravo
 27. Obligaciono pravo
 28. Bračno i porodično pravo
 29. Nasledno pravo
 30. Uređenje sudova
 31. Sudski postupak
 32. Nastanak i razvoj Bosne
 33. Crkva bosanska
 34. Vlastela u Bosni
 35. Zavisno stanovništvo u Bosni
 36. Vladalac u Bosni
 37. Stanak u Bosni; feudalna rascepkanost i propast bosanske države
 38. Pravni izvori u Bosni
 39. Sudstvo i sudski postupak u srednjovekovnoj Bosni
 40. Postanak turske države i centralna državna vlast
 41. Administrativno – teritorijalna podela Turske
 42. Uređenje turske vojske
 43. Društvo osmanske carevine i obeležja feudalnog sistema
 44. Proces čitlučenja
 45. Knežinske samouprave
 46. Položaj srpske pravoslavne crkve za vreme turske vladavine
 47. Vreme pred Prvi ustanak – prilike u Beogradskom pašaluku krajem XVIII veka
 48. Skupština i vrhovni vožd u državi Prvog ustanka
 49. Praviteljstvujušči sovjet
 50. Ustavno pitanje – borba za vrhovnu vlast u državi Prvog ustanka
 51. Zakon prote Mateje Nenadovića i Karađorđev zakon
 52. Međunarodnopravni položaj Srbije u vreme Prvog ustanka
 53. Vreme dvovlašća
 54. Organizacija vlasti i društveno – ekonomski odnosi u vreme dvovlašća
 55. Diplomatska borba za status Srbije
 56. Sticanje autonomije – Hatišerifi od 1830. i 1833. godine
 57. Prilike u Srbiji pre donošenja Sretenjskog ustava
 58. Sadržina i značaj Sretenjskog ustava
 59. Donošenje Turskog ustava
 60. Sadržina Turskog ustava
 61. Srpski građanski zakonik
 62. Međunarodnopravni položaj Srbije u vreme ustavobraniteljskog perioda
 63. Nacionalna politika ustavobranitelja
 64. Kriza ustavobraniteljskog perioda – Svetoandrejska skupština
 65. Krivični (kaznitelni) zakonik za Knjažestvo Srbiju
 66. Ustavni zakoni Mihaila Obrenovića
 67. Namesnički ustav
 68. Postanak političkih stranaka u Srbiji
 69. Liberalna i Napredna stranka
 70. Radikalna stranka
 71. Srpsko – turski ratovi 1876-1878.
 72. Berlinski kongres
 73. Ustav od 1888. godine
 74. Ustav od 1901. godine
 75. Ustav od 1903. godine
 76. Balkanski ratovi i teritorijalno proširenje Srbije
 77. Bosna pod turskom vlašću
 78. Bosna u XIX veku
 79. Austrougarska okupacija Bosne
 80. Aneksija Bosne i Ustav od 1910. godine
 81. Razvoj nacionalne svesti
 82. Plemenska organizacija u Crnoj Gori; uloga Cetinjske mitropolije u okupljanju crnogorskih plemena
 83. Nastanak prvih organa javne vlasti u Crnoj Gori
 84. Zakonik opšti crnogorski i brdski
 85. Razvitak državne organizacije u Crnoj Gori od 1852. do 1860. godine
 86. Opšti zemaljski zakonik
 87. Nezavisnost Crne Gore na Berlinskom kongresu
 88. Donošenje Opšteg imovinskog zakonika – Valtazar Bogišić
 89. Opšti imovinski zakonik
 90. Ustav Crne Gore od 1905. godine
 91. Pojava jugoslovenske ideje u hrvatskim zemljama
 92. Jugoslovenska misao u Srbiji
 93. Tok prvog svetskog rata
 94. Prilike u jugoslovenskim zemljama Austro – Ugarske u toku Prvog svetskog rata
 95. Srbija i jugoslovensko ujedinjenje
 96. Osnivanje Jugoslovenskog odbora
 97. Političke prilike 1917. godine
 98. Krfska konferencija
 99. Tokovi jugoslovenskog ujedinjenja 1918. godine
 100. Prisajedinjenje Bačke, Banata, Baranje i Srema Srbiji
 101. Prisajedinjenje Crne Gore Srbiji
 102. Završna faza Jugoslvenskog ujedinjenja – Prvodecembarski akt
 103. Ustavni nacrti i donošenje Vidovdanskog ustava
 104. Vidovdanski ustav
 105. Političke stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca – Jugoslvenska demokratska stranka i Narodna radikalna stranka
 106. Političke stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca – Hrvatska republikanska seljačka stranka, Slovenska ljudska stranka i Jugoslovenska muslimanska organizacija
 107. Političke stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca – Komunistička partija Jugoslavije
 108. Šestojanuarska diktatura
 109. Ustav od 1931. godine
 110. Revizije Ustava od 1931. godine, sporazum Cvetković – Maček
 111. Pravo u Jugoslaviji od 1918. godini do 1941. godine – karakteristike pravnog sistema stare Jugoslavije
 112. Rad na izjednačavanju zakondavstva

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892