to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Prekršajno pravo

PREKRŠAJNO PRAVO ISPITNA PITANJA


. Pojam, predmet i zadatak prekršajnog prava

. Odnos prekršajnog prava prema drugim granama prava

. Pojam izvora i vrste izvora prekršajnog prava

. Važenje prekršajnog prava

. Pojam prekršaja, teorijska i zakonska definicija

. Radnja prekršaja

. Protivpravnost prekršaja

. Određenost u pravnom propisu prekršaja

. Objekt prekršaja

. Subjekt prekršaja

. Isključenje protipravnosti kod prekršaja

. Mjesto i vrijeme izvršenja prekršaja

. Sticaj prekršaja, pojam i vrste sticaja

. Pojam i vrste saučesništva u prekršaju

. Odgovornost za sučesništvo u prekršaju

. Odgovornost fizičkog lica za prekršaj

. Neuračinjljivost u prekršajnom pravu

. Krivica i oblici krivice u prekršajnom pravu

. Isključenje krivice u prekršajnom pravu

. Odgovornost pravnog lica za prekršaj

. Novčana kazna

. Mere upozorenja

. Zaštitne mjere

. Nepenalne mjere kao prekršajne sankcije

. Odgovornost maloljetnika za prekršaje

. Vrste vaspitnih mjera prema maloljetnicima

. Karakteristika prekršajnog postupka prema maloljetnicima

. Zastarjelost  vođenja prekršajnoig postupka

.  Zastarjelost novčane kazne i  zaštitne mjere

. Pojam, predmet i zadataka prekršajnog procesnog prava

. Pojam i vrste prekršajnog postupka

. Princip zakonitosti, načelo in dubio pro reo i načelo ne bis in idem

. Načelo akuzatornosti, , dvostepenosti, javnosti i kontradiktornosti

. Načelo slobodne ocjene dokaza , neposrednosti i usmenosti

. Pojam  i vrste prekršajnoprocesnih subjekata

. Okrivljeni u prekršajnom postupku

. Branilac i oštećeni u prekršajnom postupku

. Sud kao subjekt prekršajnog postupka

. Pojam i vrste dokaza i postupak dokazivanja

. Ispitivanje okrivljenog

. Saslušanje svedoka

. Vještačenje u prekršajnom postupku

. Uviđaj i rekonstrukcija

. Privremeno oduzimanje predmeta i imovine

. Institut prekršajnog naloga (pojam i način izdavanja)

. Uslovi za izdavanje prekršajnog naloga

. Izricanje prekršajnog naloga kod sticaja za prekršaj

. Izricanje zaštitnih mjera prekršajnim nalogom

. Sadržaj i forma prekršajnog naloga

. Uputstva i upozorenja okrivljenom u prekršajnom nalogu

. Način uručivanja prekršajnog naloga

. Uručenje prekršajnog naloga u vezi s pprekršajem u saobraćaju

. Postupak okrivljenog po prijemu prekršajnog naloga

. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, forma i sadržaj

. Postupak suda po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka

. Razlozi suda za odbijanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka

. Sporazum o priznanju krivice za prekršaj

. Pozivanje okrivljenog u prekršajnom postupku

. Lišavanje slobode u prekršajnom postupku

. Novčana garancija (jemstvo) u prekršajnom postupku

. Usmeni pretres pred prvostepenim sudom

. Razlozi okrivljenog za obustavu postupka pred sudom

. Postupak sudije po zahtjevu okrivljenog pred prvostepenim sudom

. Usmeni pretres

. Rešenje o prekršaju, forma i sadržaj

. Rešenje o prekršaju kojim se postupak obustavlja

. Rešenje o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava odgovornim

. Žalba na rešenje o prekršaju (institut, pravo, rokovi, predaja)

. Žalba na rešenje sadržaj i osnovanost (tri moguća razloga)

. Povrede materijalnog prava kao osnov žalbe

. Bitne povrede postupka kao osnov žalbe

. Postupak drugostepenopg suda po žalbi (, način razmatranja i moguće odluke)

. Ponavljanje postupka (vanaredni pravni lijek – 5 osnova za razmatranje

. Odluke suda po ponovoljenom postupku)


Prof. dr Milo Bošković

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892