to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Teorija prava

ISPITNA PITANjA IZ NASTAVNOG PREDMETA TEORIJA PRAVA (OKVIRNI SPISAK)


1.Društvene norme
2.Odnos norme i stvarnosti
3.Vrste društvenih normi u užem smislu (običaj, moral i pravo)
4.Prirodno-pravna škola
5.Istorijska pravna škola
6.Sociološke teorije o pravu
7.Dogmatičko-normativističke teorije o pravu
8.Odnos prava i države
9.Uloga države u stvaranju i primjeni prava
10.Pravni poredak: pojam i elementi
11.Pravna norma: pojam i vrste
12.Elementi (struktura) pravne norme
13.Pretpostavka (hipoteza) dispozicije
14.Dispozicija (pojam i vrste)
15.Dispozicije sa nedovoljno određenim pojmovima
16.Alternativne dispozicije
17.Dispozicije koje daju diskrecionu vlast
18.Dispozitivne dispozicije
19.Pretpostavka sankcije
20.Sankcija (pojam i vrste)
21.Pravni akt (pojam i elementi)
22.Oblik (forma) pravnog akta
23.Sadržina (materija) pravnog akta
24.Materijalni izvori prava
25. Formalni izvori prava
26.Ustav
27.Zakon
28.Kodifikacija
29.Formalni zakon
30.Državni opšti pravni akti niži od zakona
31.Uredba
32.Ugovor kao formalni izvor prava
33.Običaj kao formalni izvor prava
34.Sudska presuda kao izvor prava
35.Sudska praksa i praksa drugih organa
36.Pravna nauka
37.Pojedinačni pravni akti (pojam i vrste)
38.Upravni akt
39.Pravni posao
40.Sudski akt
41.Pravni odnos (pojam i elementi)
42.Pravno ovlašćenje (pojam i vrste)
43.Subjektivno pravo
44.Nadležnost
45.Zloupotreba ovlašćenja
46.Pravna obaveza
47.Pravno stanje (status)
48.Pravna činjenica
49.Objekt prava
50.Subjekt prava (pojam i vrste)
51.Fizičko lice
52.Pravno lice (pojam i vrste)
53.Zakonitost (pojam i vrste)
54.Sankcije zbog nezakonitosti
55.Pravosnažnost pravnog akta
56.Izvršnost pravnog akta
57.Primjena prava (pojam i vrste)
58.Proces primjene pravne norme
59.Dokazi
60.Pretpostavke
61.Važenje pravnih normi u prostoru
62.Važenje pravnih normi u vremenu
63.Povratna snaga pravnih normi
64.Pozitivno pravo
65.Pojam, značaj i predmet tumačenja prava
66.Vrste tumača prava i postupak tumačenja
67.Autentično tumačenje prava
68.Sredstva tumačenja prava.
69.Jezičko značenje pravne norme (jezičko tumačenje)
70.Pravo značenje pravne norme (pojam i razna shvatanja pravog značenja)
71.Sredstva utvrđivanja pravog značenja pravne norme
72.Logičko tumačenje
73.Sistematsko tumačenje
74.Istorijsko tumačenje
75.Ciljno (teleološko) tumačenje
76.Analogija
77.Razlog suprotnosti
78.Usko tumačenje izuzetaka
79.Popunjavanje pravnih praznina opštim načelima
80.Upoređivanje jezičkog i pravnog značenja
81.Pojam sistema prava
82.Elementi sistema prava
83.Međunarodno i unutrašnje pravo
84.Javno i privatno pravo
85.Materijalno i formalno pravo
86.Glavni pravni sistemi

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892