to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Pravo privrednih društava

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 

l

 1. Izvori prava privrednih društava
 2. Preduzetnik – pojam, privredni značaj, registracija
 3. Udruživanje preduzetnika
 4. Poslovanje preduzetnika, odgovornost za obaveze, prestanak rada
 5. Pojam privrednog društva
 6. Cilj privrednog društva
 7. Pravni subjektivitet privrednog društva
 8. Vrste privrednih društava
 9. Jednočlana privredna društva
 10. Probijanje pravne ličnosti
 11. Sistemi osnivanja privrednog društva
 12. Osnivački akt privrednog društva
 13. Ulozi u društvo
 14. Preddruštvo
 15. Registar poslovnih subjekata
 16. Imovina privrednog društva, osnovni kapital i udjeli
 17. Odgovornost za obaveze društva
 18. Poslovno ime
 19. Zaštita poslovnog imena
 20. Djelatnost i sjedište privrednog društva
 21. Zastupnici privrednog društva (zakonski, statutarni i zastupnici određeni aktom nadležnog organa)
 22. Punomoćnici
 23. Prokura
 24. Ograničenja zastupničkih ovlašćenja i poslovi izvan djelatnosti društva
 25. Lica koja imaju dužnosti prema društvu
 26. Dužnost pažnje
 27. Dužnost lojalnosti (klauzule sukoba interesa i konkurencije)
 28. Dužnost čuvanja poslovne tajne
 29. Individualna i kolektivna tužba
 30. Derivativna tužba
 31. Povezivanje privrednih društava putem kapitala
 32. Holding i koncern
 33. Posebna pravila za društva povezana putem kapitala
 34. Ugovorno povezivanje privrednih društava 

 

II

 1. Redovni postupak spajanja uz pripajanje
 2. Pojednostavljeni postupak spajanja uz pripajanje
 3. Spajanje uz osnivanje
 4. Podjela i odvajanje
 5. Dobrovoljna likvidacija
 6. Prinudna likvidacija
 7. Pojam i osnovne karakteristike stečaja
 8. Prethodni stečajni postupak
 9. Subjekti stečajnog postupka
 10. Organi stečajnog postupka
 11. Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
 12. Unovčavanje stečajne mase i namirenje povjerilaca
 13. Zaključenje stečajnog postupka
 14. Reorganizacija stečajnog dužnika
 15. Opšte karakteristike ortačkog društva
 16. Obaveze ortaka
 17. Statusna prava ortaka
 18. Imovinska prava ortaka
 19. Odgovornost za obaveze ortačkog društva
 20. Prestanak statusa ortaka
 21. Prestanak ortačkog društva
 22. Komanditno društvo - pojam, osnivanje, vođenje poslova i zastupanje
 23. Položaj komanditora
 24. Društvo sa ograničenom odgovornošću – pojam, privredni značaj, osnivanje
 25. Status člana u društvu sa ograničenom odgovornošću
 26. Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću
 27. Obaveze članova društva sa ograničenom odgovornošću
 28. Imovinska prava članova društva sa ograničenom odgovornošću
 29. Statusna prava članova društva sa ograničenom odgovornošću
 30. Istupanje i isključenje člana iz društva sa ograničenom odgovornošću
 31. Skupština društva sa ograničenom odgovornošću
 32. Poslovodni organi u d.o.o. (direktor ili upravni odbor)
 33. Revizija u d.o.o.
 34. Javno preduzeće
 35. Zadruge

 

III

 1. Akcionarsko društvo – pojam, privredni značaj, vrste
 2. Agencijski problemi
 3. Konstitutivni akti akcionarskog društva
 4. Sistemi osnivanja akcionarskog društva
 5. Pojam i vrste akcija
 6. Obveznice i varanti
 7. Javna emisija serijskih hartija od vrijednosti
 8. Osnovni kapital akcionarskog društva (pojam, podjele, princip održanja i ograničenja plaćanja)
 9. Sopstvene akcije
 10. Pravo glasa akcionara
 11. Imovinska prava akcionara
 12. Obaveze akcionara
 13. Skupština akcionara (pojam i vrste sjednica)
 14. Nadležnosti skupštine akcionara i informisanje akcionara o sazivanju sjednice
 15. Dnevni red skupštine akcionara
 16. Pravo učešća u radu skupštine akcionara
 17. Kvorum, većina za odlučivanje i postupak odvijanja sjednice skupštine akcionara
 18. Poništenje odluka skupštine akcionara
 19. Sistemi uprave akcionarskog društva
 20. Imenovanje i vrste članova uprave akcionarskog društva
 21. Pravni odnos članova uprave i akcionarskog društva
 22. Nadležnosti organa uprave, način rada i donošenje odluka
 23. Naknade članovima uprave akcionarskog društva
 24. Imovinska odgovornost uprave akcionarskog društva
 25. Prestanak svojstva člana uprave akcionarskog društva
 26. Unutrašnji nadzor u akcionarskim društvima
 27. Spoljni nadzor u akcionarskim društvima
 28. Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti
 29. Prava nesaglasnih akcionara
 30. Prinudni otkup i pravo na prodaju akcija
 31. Preuzimanje akcionarskih društava
 32. Banke
 33. Berze
 34. Brokersko-dilerska društva
 35. Društva za osiguranje
 36. Društva za upravljanje investicionim fondovima i investicioni fondovi

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892