to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita u aprilskom dodatnom roku za studente osnovnih studija u akademskoj 2023/24. godini

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE l GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

  1.  

TEORIJA DRŽAVE

APRILSKI DODATNI

dana 29.4.2024. godine u 12.00 časova

2.

TEORIJA PRAVA

APRILSKI DODATNI

dana 29.4.2024. godine u 12.00 časova

3.

NACIONALNA

PRAVNA ISTORIJA

APRILSKI DODATNI

dana 22.4.2024. godine u 09.00 časova

4.

OPŠTA

PRAVNA ISTORIJA

APRILSKI DODATNI

dana 22.4.2024. godine u 09.00 časova

5.

RIMSKO PRAVO

APRILSKI DODATNI

dana 15.4.2024. godine u 11.00 časova

6.

SOCIOLOGIJA

APRILSKI DODATNI

dana 8.5.2024. godine u 11.00 časova

7.

OSNOVI EKONOMIJE

APRILSKI DODATNI

dana 19.4.2024. godine u 14.00 časova

dana 26.4.2024. godine u 08.30 časova

8.

UVOD U

GRAĐANSKO PRAVO

APRILSKI DODATNI

dana 27.4.2024. godine u 14.00 časova

9.

ENGLESKI JEZIK

APRILSKI DODATNI

dana 25.4.2024. godine u 08.00 časova

Pale, mart 2024. godine

 

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                     

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                

DEKAN

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE II GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

  1.  

 

USTAVNO PRAVO I

APRILSKI DODATNI

dana 26.4.2024. godine u 10.00 časova

2.

 

USTAVNO PRAVO II

APRILSKI DODATNI

dana 26.4.2024. godine u 10.30 časova

3.

KRIVIČNO PRAVO I

APRILSKI DODATNI

dana 30.4.2024. godine u 15.30 časova

4.

 

KRIVIČNO PRAVO II

APRILSKI DODATNI

dana 30.4.2024. godine u 15.30 časova

5.

 

STVARNO PRAVO

APRILSKI DODATNI

dana 24.4.2024. godine u 16.00 časova

6.

 

NASLjEDNO PRAVO

APRILSKI DODATNI

dana 29.4.2024. godine u 11.00 časova

7.

 

PORODIČNO PRAVO

APRILSKI DODATNI

dana 29.4.2024. godine u 11.00 časova

8.

EKONOMSKA POLITIKA I  EVROPSKE INTEGRACIJE

APRILSKI DODATNI

dana 18.4.2024. godine u 11.00 časova

dana 20.4.2024. godine u 11.00 časova

9.

ENGLESKI JEZIK II

APRILSKI DODATNI

dana 25.4.2024. godine u 08.00 časova

Pale, mart 2024. godine

 

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                     

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                

DEKAN

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE III GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

  1.  

OBLIGACIONO PRAVO

OPŠTI DIO

APRILSKI DODATNI

dana 22.4.2024. godine u 17.30 časova

2.

OBLIGACIONO PRAVO

POSEBNI DIO

APRILSKI DODATNI

dana 22.4.2024. godine u 17.30 časova

3.

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

OPŠTI DIO

APRILSKI DODATNI

dana 24.4.2024. godine u 15.45 časova

4.

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

POSEBNI DIO

APRILSKI DODATNI

dana 24.4.2024. godine u 15.45 časova

5.

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

APRILSKI DODATNI

dana 15.4.2024. godine u 12.00 časova

6.

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

APRILSKI DODATNI

dana 19.4.2024. godine u 14.30 časova

7.

KRIMINALISTIKA

APRILSKI DODATNI

dana 25.4.2024. godine u 12.00 časova

8.

FINANSIJE  I

FINANSIJSKO PRAVO

APRILSKI DODATNI

dana 26.4.2024. godine u 13.00 časova

9.

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

APRILSKI DODATNI

dana 23.4.2024. godine u 14.00 časova

10.

PRAVNO NORMIRANjE

(izborni predmet)

APRILSKI DODATNI

dana 29.4.2024. godine u 12.00 časova

Pale, mart 2024. godine

 

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                     

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                

DEKAN

Prof. dr Goran Marković

 

 

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE IV GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

  1.  

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO I

APRILSKI DODATNI

dana 24.4.2024. godine u 16.00 časova

2.

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

APRILSKI DODATNI

dana 24.4.2024. godine u 16.00 časova

3.

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

APRILSKI DODATNI

dana 18.4.2024. godine u 12.00 časova

4.

POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

APRILSKI DODATNI

dana 26.4.2024. godine u 11.00 časova

5.

UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

APRILSKI DODATNI

dana 30.4.2024. godine u 15.30 časova

6.

UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

APRILSKI DODATNI

dana 30.4.2024. godine u 15.30 časova

7.

PREKRŠAJNO PRAVO

APRILSKI DODATNI

dana 25.4.2024. godine u 12.00 časova

8.

INSTITUCIJE I PRAVO EU

APRILSKI DODATNI

dana 23.4.2024. godine u 14.00 časova

9.

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

APRILSKI DODATNI

dana 8.5.2024. godine u 10.00 časova

10.

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

APRILSKI DODATNI

dana 22.4.2024. godine u 17.30 časova

11.

STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

APRILSKI DODATNI

dana 26.4.2024. godine u 11.00 časova

Pale, mart 2024. godine

 

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                     

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                

DEKAN

Prof. dr Goran Marković

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892