to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Obavještenje za studente prvog ciklusa studija o upisu i obnovi studijske godine za akademsku 2022/2023. godinu

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti l (prvog) ciklusa studija da su, shodno odredbama članova 21., 22. i 23. Pravilnika o studiranju na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu,  upis i obnovu studijske godine za akademsku 2022/2023. godinu dužni izvršiti ODMAH po sticanju uslova, a najkasnije do

11.11.2022.  godine

Shodno članu 143. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 67/20), upis naredne godine studija u akademsku 2022/2023. godinu, studenti mogu ostvariti sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova, bez obzira na to koliko je predmeta iskazano brojem bodova koji se prenose, ili sa prenosom najviše dva predmeta, bez obzira na to sa koliko ECTS bodova su iskazani ti predmeti.

Shodno Odluci Vlade Republike Srpske i Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu o visini školarina za redovne – sufinansirajuće i vanredne studente, Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu za upis zimskog semestra (odnosno naredne godine), za studente koji ispunjavaju uslov iz gore navedenog člana i stava Zakona,  je potrebno:

1. Za redovne studente koji se finansiraju iz budžeta Republike:

 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za navedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

2. Za redovne - sufinansirajuće studente:

 • Dostaviti uplatnice za prvu ratu školarine (165.00 KM + 55.00 KM);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 3. Za vanredne (samofinansirajuće) studente:

 • Dostaviti uplatnice za prvu ratu školarine (562.50 KM + 187.50 KM);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

Studenti koji nisu ostvarili uslov iz člana 143. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, obnavlјaju godinu studija.

1.  Za studente (redovne i vanredne) koji obnavljaju godinu:

 • Dostaviti uplatnice za uplatu naknade za nepoložene ispite, i to:
 1. Za nepoložene ispite iz prve i druge godine redovni studenti plaćaju 24.44 KM po nepoloženom ispitu;
 2. Za nepoložene ispite iz treće godine redovni studenti plaćaju 22.00 KM;
 3. Vanredni studenti plaćaju 60,00 KM po nepoloženom ispitu bez obzora koju godinu obnavljaju;
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

Detalјne informacije mogu se dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odjelјenje van sjedišta fakulteta u Bijeljini.

 

Pale, 2.11.2022. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892