to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

O fakultetu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini

36400 uis pravo

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini

Prvi upisni rok DRUGOG CIKLUSA STUDIJA:

Organizaciona

jedinica

Studijski program Napomena Smjer Budžet Sufinansi. Strani drž. Ukupno Vanred. studij Ukupno red/van

Pravni fakultet Pale

www.pravnifis.com/rs

Pravo Odjelјenje Pale Javno pravo - 10 - 10 2 96
Građansko pravo:
-Modul Građansko pravo
-Modul Poslovno pravo
-

-10

-10

- 20

-2

  

-2

Krivično pravo - 10 - 10 2

Odjelјenje

Bijelјina

Javno pravo - 10 - 10 2
Građansko pravo:
-Modul Građansko pravo
-Modul Poslovno pravo
-

-10

-10

- 20

-2

-2

Krivično pravo - 10 - 10 2

Prvi upisni rok DRUGOG CIKLUSA STUDIJA:

  1. prijavlјivanje kandidata počinje 18.09.2017. a završava 22.09.2017. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
  2. polaganje prijemnog  ispita obaviće se 25.09.2017. sa početkom u 9.00 časova (ukoliko bude prijavlјeno više kandidata od broja koji je određen konkursom);
  3. objavljivanje rezultata konkursa je do 26.09.2017. godine, do 14.00 časova;
  4. upis primlјenih kandidata počinje 27.09.2017. godine, a završava se 29.09.2017. godine

Drugi upisni rok DRUGOG CIKLUSA STUDIJA organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema slјedećim terminima:

  1. prijavlјivanje kandidata počinje 16.10.2017, a završava se 20.10.2017. godine;
  2. polaganje prijemnog ispita je 23.10.2017. godine, s početkom u 09.00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove (ukoliko bude prijavlјeno više kandidata od broja koji je određen konkursom);
  3. objavljivanje rezultata konkursa je do 24.10.2017. godine, do 14.00 časova;
  4. upis primlјenih kandidata počinje 25.10.2017. godine, a završava se 27.10.2017. godine.

OSTALE ODREDBE

Prilikom upisa/prijave na drugom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti slјedeća dokumenta i to:

(1) Izvod iz matične knjige rođenih;

(2) Uvjerenje o državlјanstvu koje nije starije od 6 mjeseci

(3) Orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;

(4) Uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija odnosno osnovnom studiju;

(5) Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu)

(6)Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnostiu iznosu od 60,00 KM.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis a u predviđenom roku nije izvršio upis gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče slјedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.

Rang-lista objavlјuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta/akademije, u roku od 48 časova od objavlјivanja rang-liste na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole. Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavlјuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892