to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

X. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

X. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, u oktobru mjesecu 2021. godine, sa suorganizatorima priredi i održi Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“. Biće to jubilarni, deseti naučni skup koji organizujemo ovim povodom.
Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj, Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta najbolje je klasifikovan i kategorisan naučni skup u oblasti društveno-hunanističkih nauka u Republici Srpskoj. Skup je klasifikovan i kategorisan kao Međunarodni naučni skup prve kategorije.
Suorganizatori X Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su Međunarodni savez pravnika (Meždunarodnый soюz юristov) sa sjedištem u Moskvi, Evropska organizacija za javno pravo (European Public Law Organization) sa sjedištem u Atini, Srpsko udruženje za krivičnopravu teoriju i praksu sa sjedištem u Beogradu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja sa sjedištem u Beogradu, i Institut za uporedno pravo sa sjedištem u Beogradu. Rukovodioci ovih udruženja i instituta članovi su Naučnog odbora skupa, a saopštavaju i svoje referate na skupu.
Na prethodnih devet naučnih skupova, saopšteno je skoro 500 autorskih i koautorskih radova naučnih poslenika iz petnaestak evropskih država. Nakon održavanja skupova, Pravni fakultet objavljuje zbornike radova. U pripremi je objavljivanje zbornika radova sa prošlogodišnjeg naučnog skupa.
Koncepcija naučnog skupa je takva da referenti mogu samostalno odrediti temu u okviru opšte teme. Na naučnom skupu učestvuju samo referenti po pozivu, kojima ćemo uskoro poslati zvanične pozive.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);