to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

Na osnovu Sporazuma o poslovnoj saradnji i organizovanju studentske prakse zaključenog između Pravnog fakulteta i Pravobranilaštva Republike Srpske, obavljanje stručne prakse u ovoj pravosudnoj instituciji počinje u oktobru mjesecu akademske 2020/21. godine. Na ovaj način fakultet će omogućiti studentima svestranije obrazovanje – da kroz praksu primijene teorijska znanja i steknu početno iskustvo za kasnije valjano obavljanje pravničke profesije.

Osnovni cilj Sporazuma je obavљanje studentske stručne prakse u Pravobranilaštvu, u okviru koje će studenti Pravnog fakulteta imati priliku da se upoznaju sa organizacionom strukturom, predmetima, spisima i aktima iz nadležnosti Pravobranilaštva, razgovaraju sa pravobraniocem, zamjenicima i pomoćnicima pravobranioca o toku i ishodu postupaka koji se vode pred nadležnim sudovima i drugim institucijama, i uz dozvolu pravobranioca i nadzor pomoćnika pravobranioca aktivno učestvuju u obavљanju različitih poslova i zadataka iz дјelokruga rada Pravobranilaštva.

Studenti će imati mogućnost da obavљaju stručnu praksu u osnovnim organizacionim jedinicama Pravobranilaštva Republike Srpske, odnosno u sjedištu zamjenika pravobranioca u Banja Luci, Bijeљini, Doboju, Prijedoru, Foči, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Vlasenici i Zvorniku.

Osim studentske prakse, Sporаzumom je predviđena i saradnja u slučaju potrebe angažovanja pripravnikâ diplomiranih pravnika u Pravobranilaštvu. Na zahtjev Pravobranilaštva Pravni fakultet će predložiti nekoliko kandidata za angažovanje, od kojih Pravobranilaštvo može izabrati jednog ili više kandidata za obavљanje pripravničkog staža.

Potrebno je napomenuti da je Pravobranilaštvo u prethodnom periodu zaposlilo nekoliko naših studenata, diplomiranih pravnika, što će se nastaviti i u budućnosti s obzirom na visoko stručni kvalitet pravničkih kadrova koje obrazuje Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji su, zbog svojih kvalifikacija, nesumnjivo traženi na tržištu rada Bosne i Hercegovine, ali i šire, te samim tim postaju i deficitarna kategorija radne snage.

Takođe, otvorena su vrata i za druge vidove saradnje u smislu organizovanja naučnih i stručnih skupova, okruglih stolova, tematskih predavanja i sličnih aktivnosti.

O konkretnim aktivnostima u vezi sa realizacijom Sporazuma (načinu prijavљivanja, terminima i uslovima za obavљanje studentske prakse), studenti će biti blagovremeno obaviješteni od strane Uprave fakulteta.

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);