to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

REALIZACIJA STUDENTSKE PRAKSE U OSNOVNIM SUDOVIMA U SOKOCU I BIJEЉINI

REALIZACIJA STUDENTSKE PRAKSE U OSNOVNIM SUDOVIMA U SOKOCU I BIJEЉINI


Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u školskoj 2018/2019. godini uspješno realizuje studentsku praksu u saradnji sa Osnovnim sudom u Sokocu i Osnovnim sudom u Bijeљini, a na osnovu zakљučenih ugovora o poslovnoj saradnji. Stručna praksa u pomenutim pravosudnim institucijama, koja se organizuje i sprovodi prema unaprijed utvrđenom rasporedu na mjesečnom nivou od strane uprave suda i fakulteta, podrazumijeva da studenti, prvenstveno, imaju priliku da se upoznaju sa unutrašnjim ustrojstvom i radom suda, zatim predmetima, sudskim spisima i aktima, te prisustvuju suđenjima u krivičnom, građanskom (parničnom i vanparničnom odjeљenju) i prekršajnom odjeљenju suda u dva godišnja ciklusa, i to po jedan ciklus u svakom semestru.
Elaboraciju suđenja i interaktivni razgovor sa studentima o toku i ishodu sudskih postupaka kojima su prisustvovali studenti vrše postupajuće sudije i stručni saradnici, u zgradi suda.
Zakљučeњem i realizacijom ugovora o poslovnoj saradnji i organizovanju studentske prakse sa Osnovnim sudom u Sokocu i Osnovnim sudom u Bijeљini, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu pokazuje da vodi računa o stručnom osposobљavanju svojih studenata, na način da im se pomogne da kroz obavљanje stručne prakse primijene usvojena teorijska znanja i steknu početno iskustvo kako bi se što brže i efikasnije ukљučili u svijet rada i valјano obavљali pravničku profesiju.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892