to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Viši asistent Đorđe Perišić, mr

Akademsko zvanje: Viši asistent na užoj naučnoj oblasti Poslovno pravo i pravo društava 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 89

Predmet: Poslovno pravo (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti), Pravo privrednih društava i Obligaciono pravo.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

Rođen je 8. avgusta 1988. godine u Trebinju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2011. godine. Master rad pod naslovom „Pravni oblici koncentracija privrednih subjekata“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2016. godine. Student je na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, poslovnopravna naučna oblast.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2013. godine.

U zvanje višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Poslovno pravo i pravo društava izabran je 2017. godine. Drži vježbe iz predmeta Poslovno pravo, Pravo privrednih društava i Obligaciono pravo – opšti dio.

Pravosudni ispit pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde BiH položio je 2020. godine. Od jula 2020. godine nalazi se na listi arbitara arbitražnog suda pri vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Od maja do jula 2021. godine, kao stipendista, boravio je na Maks Plank Institutu za međunarodno i uporedno privatno pravo u Hamburgu. Učestvovao je u radu više organizacionih odbora naučnih skupova u organizaciji Fakulteta, Tima za promociju Pravnog fakulteta, te na projektima i obukama. Više puta dobitnik stipendije Vlade Republike Srpske na prvom, drugom i trećem ciklusu studija za uspješne studente. Bio je sekretar Katedre za građansko pravo.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

 Objavio je šest stručnih i naučnih radova.

Objavljeni radovi:

  • Pravni oblici koncentracija privrednih subjekata, master rad odbranjen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2016;
  • Kontrola koncentracija privrednih subjekata sticanjem kontrole u pravu Bosne i Hercegovine, Zbornik radova „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2014;
  • Osobenosti zakonskog uređivanja društva sa ograničenom odgovornošću u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova „Dvadeset godina primjene Dejtonskog mirovnog sporazuma“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2016.
  • Likvidacioni upravnik privrednog društva, „Pravo i privreda – časopis za privrednopravnu teoriju i praksu“ vol. 56, br. 1-3 Beograd 2018;
  • Neka pitanja u vezi sa osnivanjem društva sa ograničenom odgovornošću u pravu Bosne i Hercegovine; „Pravna riječ – časopis za pravnu teoriju i praksu“ br. 59/2019, Banja Luka 2019;
  • Položaj i uloga povjerilaca u sudskom postupku restrukturiranja; „Izazovi pravnom sistemuPravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2021;
  • Taksi prevoz, internet platforme i liberalizacija usluga, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu br. 4, Novi Sad 2021.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892