to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Prekršajno pravo

                           PREKRŠAJNO PRAVO

                              (ISPITNA PITANJA)

1. Pojam, predmet i zadatak prekršajnog prava

2. Izvori prekršajnog prava

3. Tumačenje prekršajnog prava

4. Važenje prekršajnog prava

5. Pojam i elementi prekršaja

6. Radnja  prekršaja

7. Objekt i subjekt prekršaja

8.  Sticaj prekršaja

9.  Saučesništvo u prekršaju

10. Mesto i vreme izvršenja prekršaja

11. Pokušaj prekršaja

12. Osnovi  isklјučenja  postojanja prekršaja

13. Pojam i elementi prekršajne odgovornosti

14. Subjekti odgovornosti u prekršajnom pravu 

15. Uračunlјivost, umišlјaj i nehat

16. Osnovi isklјučenja prekršajne odgovornosti

17. Prekršajna odgovornost pravnog lica, odgovornog lica i preduzetnika

18. Pojam, vrste i opšta svrha prekršajnih sankcija

19.  Kazne (pojam i vrste)

20. Kazna zatvora

21. Novčana kazna

22.  Odmeravanje, ublažavanje i oslobođenje od  kazne

23.  Mere upozorenja i zaštitne mere (pojam, vrste i opštkarakteristike)

24. Oduzimanje imovinske koristi pribavlјene prekršajem  i naknada štete

25. Zastarelost  pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

26. Zastarelost  izvršenja kazne, zaštitnih i vaspitnih mera

27. Prekršajno procesno pravo (pojam i zadatak)

28. Pojam, vrste i struktura  prekršajnog postupka

29. Osnovna načela prekšajnog postupka

30. Podnesci i zapisnici u prekršajnom  postupku

31. Rokovi u prekršajnom  procesnom  pravu

32. Povraćaj u pređašnje stanje

33. Troškovi prekršajnog postupka

34. Dostavlјanje pismena i razmatranje pismena

35. Prekršajnoprocesni subjekti (pojam, osnovne karakteristike i vrste)

36. Okrivlјeni

37. Branilac

38. Oštećeni

39. Policija, inspekcije i drugi državni organi kao subjekti prekršajnog postupka

40. Predhodni prekršajni postupak

41. Pokretanje prekršajnog postupka

42. Prekršajni nalog

43. Zahtev  za pokretanje prekršajnog postupka

44. Postupak  i odluke suda po podnesenom zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka

45. Pretres

46.  Mere za obezbeđenje prisustva okrivlјenog   u prekršajnom postupku

       (pojam, vrste i opšta pravila)

47.  Dovođenje okrivlјenog 

48.  Zadržavanje lišenjem slobode

49.  Zadržavanje okrivlјenog 

50.  Jemstvo

51.  Dokazi i dokazni postupak

52.  Mere za održavanje reda u prekršajnom postupku

53. Sudske odluke o prekršaju (pojam, vrste, sadržina, ispravlјanje idostavlјanje)

54. Sporazum o priznanju prekršaja

55. Maloletno lice kao subjekat prekršaja

56. Prekršajni postupak prema maloletnicima (osnovne karakteristike)

57. Policijsko upozorenje  i vaspitne mere

58. Pravni lekovi u prekršajnom postupku (pojam, vrste i opšte karakteristike)

59.  Žalba na rešenje o prekršaju

60.  Žalba na odluku  drugostepenog suda

61. Vanredni pravni lekovi

62. Prekršajna evidencija

63. Brisanje iz kaznene evidencije izrečenih sankcija

64. Izvršenje izrečenih prekršajnih  sankcija 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892