to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Uvod u građansko pravo

ISPITNA PITANЈA IZ PREDMETA: UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

1.Predmet i metod građanskog prava

2.Podjela na privatno i javno pravo u našem pravnom sistemu

3.Odnos građanskog i trgovinskog prava

4.Francuski građanski zakonik

5.Austrijski građanski zakonik

6.Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru

7.Građanski zakonik za Kralјevinu Srbiju

8.Nјemački građanski zakonik

9.Švajcarski građanski zakonik

10.Anglosaksonsko građansko pravo

11.Izvori građanskog prava

12.Vrste građansko pravnih normi

13.Vremensko, prostorno i personalno važenje građanskopravnih normi

14.Analogija kao metod tumačenja građanskog prava

15.Pravna sposobnost fizičkih lica

16.Stranačka sposobnost

17.Poslovna sposobnost

18.Parnična sposobnost

19.Proglašenje nestalog lica za umrlo

20.Deliktna sposobnost malolјetnika

21.Deliktna sposobnost punolјetnih lica

22.Objektivna odgovornost

23.Atributi fizičkog lica

24.Organi pravnog lica

25.Negatorske teorije o pravnim licima

26.Afirmativne teorije o pravnim licima

27.Pravna lica javnog i privatnog prava

28.Udruženje i ustanove

29.Postanak pravnih lica

30.Prestanak pravnih lica

31.Pravna sposobnost pravnih lica

32.Poslovna sposobnost pravnih lica

33.Deliktna sposobnost pravnih lica

34.Atributi pravnog lica

35.Pojam i sadržina subjektivnog prava

36.Pravna moć

37.Pravno stanje

38.Pravni položaj ili status

39.Apsolutna i relativna prava

40.Lična prava

41.Autorsko pravo

42.Pravo industriske svojine

43.Pronalazačko pravo-pravo na patent

44.Pravo na žig

45.Pravo na geografsku oznaku porijekla proizvoda

46.Zabrana zloupotrebe prava

47.Prekluzivni rokovi

48.Zastarjelost

49.Zastarjelost povremenih potraživanja

50.Zastarjelost potraživanja naknade štete

51.Jednogodišnji rok zastarjelosti

52.Zastarjelost potraživanja utvrđenih sudskom odlukom

53.Rokovi zastarjelosti kod ugovora o osigoranju

54.Zastoj zastarjevanja

55.Prekid zastarevanja

56.Pravne činjenice

57.Osnovi i način sticanja prava

58.Prestanak i promjena prava

59.Elementi pravnog posla

60.Činovi volјe, saopštenja i realni akti

61.Pravne radnje

62.Izjava volјe

63.Kauza

64.Jednostrani, dvostrani, i višestrani pravni poslovi

65.Teretni i dobročini pravni poslovi

66.Pravni poslovi obvezivanja i raspolaganja

67.Kauzalni i apstraktni pravni poslovi

68.Formalni i neformalni pravni poslovi

69.Pravni poslovi među živima i pravni poslovi za slučaj smrti

70.Fiducijarni pravni poslovi

71.Nepostojeći pravni poslovi

72. Ništavi pravni poslovi

73.Rušlјivi pravni poslovi

74.Pobijanje pravnih poslova

75.Uslov kao modalitet pravnog posla

76.Rok kao modalitet pravnog posla

77.Nalog kao modalitet pravnog posla

78.Ugovorno zastupništvo-punomoćstvo

79.Zakonsko zastupništvo

80.Sudsko zastupništvo

81.Statutarno zastupništvo

82.Građansko pravni delikt

83.Šteta

84.Krivica štetnika

85.Odgovornost za drugog

86.Odgovornost za opasne stvari i opasne djelatnosti

87.Uzročna veza između štete i štetnikovog ponašanja

88.Naknada štete

89.Objekt građanskog prava

90.Stvari u prometu i stvari van prometa

91.Nepokretne i pokretne stvari

92.Individualno određene stvari i stvari određene po rodu

93.Zamjenlјive i nezamjenlјive stvari

94.Potrošne i nepotrošne stvari

95.Djelјive i nedjelјive stvari

96.Proste i složene stvari

97.Plodovi

98.Novac

99.Hartije od vrijednosti

100.Legitimacioni papiri i znaci

101.Ljudske radnje

102.Lična dobra

103.Proizvodi lјudskog duha

104.Pojam imovine

105.Funkcija imovine

106.Karakteristike imovine

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892