to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Ekonomska politika i evropske integracije

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

                             

EKONOMSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE

( ispitna pitanja, školska 2018/19. godina)

 

 1. Ekonomska politika kao nauka i praksa
 2. Država i državni intervencionizam
 3. Država kao javno dobro
 4. Faktori,načela i tehnologije ekonomske plitike
 5. Ciljevi,subjekti i vrednovanje ekonomske politike
 6. Privredni razvoj kao ideal ekonomske politike
 7. Glavni trendovi globalizacije razvoja
 8. Pouke globalizacije i strategija razvoja BiH
 9. Globalizacija,nacionalna država i integracije
 10. Nacionalna država i integracioni procesi
 11. SEV
 12. EFTA- pojam, razvoj i odnosi s BiH
 13. CEFTA
 14. Evroazijska integracija ( EAI )
 15. EU i EAI, komparacija
 16. EU  naspram drugih integracija u svijetu
 17. Ekonomska i druga opšta obilježja EU
 18. Istorijat i najvažniji datumi istorije EU
 19. Integracijski i konvergencijski kriteriji
 20. Struktura i političko-pravni sistem EU
 21. Evropsko pravo,izvori i načela
 22. Opšti osvrt na institucije EU
 23. Ustavni ugovor
 24. Osnivački ugovori EU
 25. Ugovori iz 50-tih godina 20-tog vijeka
 26. Ugovori iz 60-tih godina
 27. Ugovori iz 80-tih godina
 28. Ugovori iz 90-tih godina/ Mastriht, Amsterdam/
 29. Ugovori iz Nice i Lisabona
 30. Evropski savjet
 31. Savjet ministara EU
 32. Evropski parlament
 33. Evropska komisija
 34. Evropski sud pravde i revizioni sud
 35. Specijalizovane institucije EU
 36. Savjet Evrope; OEBS
 37. OEEC/OECD, G-8,G-20
 38. MMF,WBRD,WTO
 39. Značaj skupova u Davosu,Trilaterale... za svjetski razvoj
 40. Okvirni sporazum i programi pomoći EU
 41. Povelje i osnovni principi EU
 42. Faze i procedure prijema u EU
 43. Kreacija javnih politika u EU
 44. Nadležnosti u pogledu javnih politika
 45. Evropa građana i demokratski deficit
 46. Evropa regija
 47. Evropa država
 48. Evropa vrijednosti
 49. Ekonomija i proizvodna baza EU
 50. Faktori razvoja EU
 51. Strategija razvoja EU-2020
 52. Politika jedinstvenog evropskog tržišta
 53. Politika tržišne utakmice u EU
 54. Politika evra/MKP EU/
 55. Budžet,budžetska politika i fondovi EU
 56. Zajednička agrarna politika
 57. Ekološka politika EU
 58. Regionalna koheziona politika EU
 59. Socijalna koheziona politika EU
 60. Zajednička spoljna i bezbjedonosna politika
 61. Dezintegracija SFRJ i položaj BiH
 62. Mir, konflikt 1992-95 i postdejtonski mir
 63. Dejtonski sporazum,OHR i PIC, ICG
 64. Stabilizacija i pridruživanje i proces saradnje u JIE
 65. Regionalni pristup i regionalna saradnja
 66. Pristupno i evropsko partnerstvo i politika susjedstva
 67. Pakt stabilnosti i rasta i Pakt stabilnosti JIE
 68. Mapa puta BiH i kretanje ka EU
 69. Evropski put BiH i njegovi problemi
 70. Regionalne kandidature za EU i  BiH
 71. Ekonomski razvoj BiH,ostvarenja i rizici
 72. Makroekonomski pokazatelji BiH
 73. Instituti i principi privrednog sistema BiH
 74. Makroekonomski okvir BiH i razvoj
 75. Poslovni ambijent i ekonomske perspektive BiH
 76. Strategija razvoja – vizija ekonomskog oporavka BiH
 77. Obilježja razvoja finansijskog sektora u BiH
 78. Razvoj realnog sektora privrede BiH
 79. Strategija razvoja – vizija ekonomskog oporavka BiH
 80. Agrar i agrarna politika BiH
 81. Vodoprivreda i održivi razvoj
 82. Šumarstvo i gazdovanje šumamama
 83. Industrija i industrijska politika
 84. Građevinarstvo i korišćenje građevinskog zemljišta
 85. Energetika i energobilans BiH
 86. Trgovina u BiH
 87. Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura
 88. Mjesto BiH u CEFTA integraciji
 89. Odnosi BiH sa STO
 90. Odnosi BiH sa WBRD I MMF
 91. Zanatstvo i kućna radinost
 92. Kreativna industrija
 93. Turizam i platni bilans BiH
 94. Obrazovanje i održivi razvoj
 95. Nauka i naučna politika BiH
 96. Javno zdravstvo i ekonomija zdravstva
 97. Kultura za evropsko integrisanje BiH
 98. Kulurni kapital i kulturno naslijeđe
 99. Položaj žene i žensko preduzetništvo i evropski put BiH
 100. Milenijumski razvojni ciljevi u BiH
 101. Valutni odbor i monetarna politika
 102. Poslovno bankarstvo, osiguranje i tržište kapitala
 103. Javne finansije i fiskalna konsolidacija BiH
 104. Politika pravosuđa i javne uprave
 105. Socijalno stanje i socijalna politika u BiH
 106. Lokalna samouprava i lokalni razvoj
 107. IKT i informatizacija društva
 108. Industrijska i intelektualna svojina i njihova zaštita
 109. Inventivnost privrede i evropska konkurentnost BiH
 110. Ekološka politika i politika prostornog razvoja
 111. Klimatske promjene i privredni rast BiH
 112. Regionalna politika i prekogranična saradnja
 113. Politika evropskog integrisanja BiH i NATO
 114. Povjerenje građana i evropska budućnost BiH

 

Za spremanje ispita, pored predavanja predmetnog nastavnika, konsultovati:

 1. Jovanović Miroslav,Evropska ekonomska integracija(2004), Ekonomski fakultet,Beograd,
 2. Hodak M. Lj. I drugi,Evropska Unija(2010), Mate d.o.o.,Zagreb,
 3. Pojmovnik evropskih integracija(2010), Direkcija EI,Sarajevo

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892