to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Pravo privrednih društava

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 

l

 1. Pojam privrednog društva
 2. Odnos prava privrednih društava i drugih grana prava
 3. Izvori prava privrednih društava
 4. Pravni subjektivitet privrednog društva
 5. Cilj privrednog društva
 6. Sistemi osnivanja privrednog društva
 7. Osnivački akt privrednog društva
 8. Preddruštvo
 9. Ulog i udeo
 10. Imovina privrednog društva, osnovni i varijabilni kapital
 11. Odgovornost za obaveze društva
 12. Probijanje pravne ličnosti
 13. Poslovno ime
 14. Zaštita poslovnog imena
 15. Delatnost i sedište privrednog društva
 16. Poslovna jedinica
 17. Zastupnici privrednog društva (zakonski, statutarni i zastupnici određeni aktom nadležnog organa)
 18. Punomoćnici
 19. Prokura
 20. Registar poslovnih subjekata
 21. Preduzetnik – pojam, privredni značaj, registracija
 22. Preduzetnički ortakluk
 23. Poslovanje preduzetnika, odgovornost za obaveze, prestanak rada
 24. Ortačko društvo – pojam, osnivanje, odlučivanje i vođenje poslova
 25. Ortačko društvo – obaveze i prava članova, odgovornost za obaveze
 26. Ortačko društvo – prenos udela i prestanak društva
 27. Komanditno društvo – pojam, osnivanje, vođenje poslova i zastupanje
 28. Komanditno društvo – obaveze i prava članova, odgovornost za obaveze
 29. Komanditno društvo – prenos udela, promene u članstvu i prestanak društva

 

II

 

 1. Društvo sa ograničenom odgovornošću – pojam, privredni značaj, osnivanje
 2. Društvo sa ograničenom odgovornošću – obaveze i prava članova
 3. Udeo u društvu sa ograničenom odgovonošću
 4. Promena članova u društvu sa ograničenom odgovornošću
 5. Skupština društva sa ograničenom odgovornošću
 6. Poslovodni organi u d.o.o. (direktor ili upravni odbor)
 7. Revizija u d.o.o.
 8. Akcionarsko društvo – pojam, privredni značaj, vrste
 9. Akcionarsko društvo – osnivači, osnovni kapital i ulozi
 10. Osnivanje zatvorenog i otvorenog akcionarskog društva, odgovornost za obaveze prilikom osnivanja
 11. Akcije
 12. Obveznice i varanti
 13. Skupština akcionara – vrste, nadležnosti
 14. Skupština akcionara – sazivanje, način rada i donošenje odluka
 15. Upravni odbor akcionarskog društva
 16. Izvršni odbor akcionarskog društva
 17. Generalni direktor i zastupanje akcionarskog društva
 18. Nadzorna funkcija u akcionarskom društvu
 19. Lična prava akcionara
 20. Imovinska prava
 21. Obaveze akcionara
 22. Održavanje osnovnog kapitala
 23. Povećanje osnovnog kapitala
 24. Smanjenje osnovnog kapitala
 25. Ništavost i pobijanje odluka skupštine
 26. Prava članova uprave
 27. Obaveze članova uprave
 28. Odgovornost članova uprave
 29. Zaštita prava manjinskih članova i akcionara

 

III

 1. Jednočlano društvo kapitala
 2. Javno preduzeće
 3. Banke
 4. Berze hartija od vrednosti
 5. Berzanski posrednici
 6. Investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima
 7. Osiguravajuća društva
 8. Posrednici u osiguranju
 9. Spajanje (fuzija)
 10. Podela i odvajanje
 11. Promena pravne forme
 12. Matično i zavisno društvo, holding, zajednička kontrola
 13. Prinudna prodaja i otkupa akcija
 14. Ugovor o vođenju poslova društva
 15. Ugovorno povezivanje
 16. Dobrovoljna i prinudna likvidacija
 17. Načela stečajnog postupka
 18. Stečajni dužnik i stečajni razlog
 19. Stečajni poverioci
 20. Stečajni sudija
 21. Privremeni stečajni upravnik i stečajni upravnik
 22. Skupština i odbor poverilaca
 23. Prethodni stečajni postupak
 24. Rešenje o otvaranju stečajnog postupka
 25. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka
 26. Prijava potraživanja u stečaju, obezbeđenje stečajne mase i pregled imovine
 27. Ročište za ispitivanje i izveštajno ročište
 28. Unovčavanje i raspodela stečajne mase
 29. Klase poverilaca i isplatni redovi
 30. Pojam, pravna priroda i izrada stečajnog plana
 31. Grupe poverilaca u postupku reorganizacije
 32. Ispitivanje i usvajanje stečajnog plana
 33. Pravno dejstvo potvrđenog stečajnog plana i nadzor nad izvršenjem
 34. Obustava i zaključenje stečajnog postupka i naknadna deoba

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892