to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Poslovno pravo

POSLOVNO PRAVO

 

ISPITNA PITANJA

 

l grupa

 

 1. Poslovni izvori trgovinskog prava
 2. Osobenosti ugovora u privredi
 3. Osobenosti zaključenja ugovora u privredi (pregovori, ponuda, posebni načini prihvata ponude)
 4. Posebni načini zaključenja ugovora (memorandum, savremena sredstva veze i elektronske poruke)
 5. Zaključenje ugovora u privredi nadmetanjem
 6. Jemstvo, ugovorna kazna i penal kao sredstvo obezbeđenja ugovora u privredi
 7. Zaloga kao sredstvo obezbeđenja ugovora u privredi
 8. Ispunjenje ugovora u privredi
 9. Ugovorna odgovornost
 10. Prekomerno oštećenje, zastarelost i prigovori u trgovinskim poslovima
 11. Pojam ugovora o prodaji, trgovinska prodaja, sastojci, izvori, dejstvo i bitne osobine prodaje
 12. Vrste ugovora o prodaji
 13. Predmeti obaveze ugovornika (stvar, roba, pravo, cena)
 14. Obaveze prodavca
 15. Obaveze kupca
 16. Prava kupca
 17. Zaštita kupca – slučajevi zaštite, neisporuka i loša isporuka robe
 18. Zaštita kupca – isporuka robe sa fizičkim manama, manja ili veća količina, zastarelost
 19. Zaštita kupca – garancija za ispravnost trajnije robe
 20. Zaštita kupca – isporuka robe sa pravnim manama
 21. Zaštita kupca – pravo na naknadu štete
 22. Zaštita prodavca – načini zaštite i odbijanje predaje robe
 23. Zaštita prodavca – pravo raskida ugovora i naknade štete
 24. Prelaz rizika i troškova
 25. Ugovor o nalogu
 26. Ugovor o trgovinskom posredovanju
 27. Ugovor o trgovinskom zastupanju
 28. Ugovor o komisionu
 29. Ugovor o kontroli
 30. Ugovor o uskladištenju
 31. Ugovor o špediciji
 32. Obaveze, prava i odgovornost špeditera

 

 

II grupa

 

 1. Ugovor o prevozu uopšte
 2. Ugovor o prevozu stvari – obaveze prevozioca (postavljenje vozila, prijem robe, pregled robe, utovar, izdavanje prevozne isprave)
 3. Ugovor o prevozu stvari – obaveze prevozioca (prevoz, čuvanje robe, zastupanje korisnika prevoza, izvršavanje naknadnih naloga)
 4. Ugovor o prevozu stvari – obaveze prevozioca (izdavanje stvari, istovar, predaja robe)
 5. Ugovor o prevozu stvari – obaveze pošiljaoca
 6. Ugovor o prevozu stvari – odgovornost prevozioca robe (vrste, prevoznička, štetni slučajevi, oslobođenje od odgovornosti)
 7. Ugovor o prevozu stvari – odgovornost prevozioca robe (ograničena i neograničena odgovornost)
 8. Ugovor o prevozu putnika
 9. Ugovor o prevozu prtljaga
 10. Ugovor o građenju (pojam, karakteristike, vrste)
 11. Ugovor o građenju – obaveze izvođača radova
 12. Ugovor o građenju – obaveze naručioca radova
 13. Ugovor o građenju – primopredaja i konačan obračun
 14. Ugovor o građenju – odgovornost za štetu
 15. Ugovor o organizovanju putovanja
 16. Posrednički ugovor o putovanju
 17. Ugovor o alotmanu
 18. Posao finansijskog lizinga (ugovor o finansijskom lizingu i ugovor o isporuci)
 19. Ugovor o franšizingu
 20. Ugovor o osiguranju (pojam, osobine, lica, bitni sastojci, polisa osiguranja)
 21. Vrste osiguranja
 22. Ugovor o osiguranju – obaveze ugovornika
 23. Osobenosti imovinskog i ličnog osiguranja
 24. Pojam, značaj, karakteristike bankarskih poslova
 25. Vrste bankarskih poslova i njihovi učesnici (odnos banke i klijenta)
 26. Ugovor o kreditu
 27. Lombardni i eskontni kredit
 28. Ugovor o faktoringu i forfetingu
 29. Ugovor o novčanom
 30. Ugovor o nenovčanom depozitu i depozitu hartija od vrednosti
 31. Ugovor o bankarskom tekućem računu
 32. Ugovor o platnim uslugama
 33. Ugovor o sefu
 34. Akreditiv (pojam, funkcionisanje, odnos između učesnika)
 35. Vrste akreditiva
 36. Bankarska garancija
 37. Naplatni (inkaso) posao

 

 

III grupa

 

 1. Hartije od vrednosti (pojam, prava, funkcije, značaj, osobine)
 2. Vrste hartija od vrednosti
 3. Nastanak, prestanak i promene hartije od vrednosti
 4. Menica – pojam, načela, osobine
 5. Menica – vrste (trasirana, sopstvena, blanko)
 6. Menica – menični elementi (bitni, pretpostavljeni)
 7. Menica – fakultativni menični elementi
 8. Menica – izdavanje, umnožavanje, prepis
 9. Menica – prenos (cesija, indosament)
 10. Menica – akcept, prezentacija i isplata
 11. Menica – aval i intervencija
 12. Menica – protest
 13. Menica – notifikacija i regres
 14. Menica – prinudna naplata
 15. Menica – prigovori
 16. Menica – amortizacija
 17. Menica - zastarelost i neopravdano obogaćenje
 18. Ček – pojam, značaj, pravna priroda
 19. Osnovne sličnosti i razlike čeka u odnosu na menicu
 20. Ček – vrste
 21. Ček – elementi
 22. Ček – izdavanje, umnožavanje, prepis
 23. Ček – prenos
 24. Ček – prezentacija i isplata
 25. Ček – opziv
 26. Ček – aval i intervencija
 27. Ček – protest, notifikacija i regres
 28. Skladišnica
 29. Tovarni list
 30. Teretnica
 31. Platne kartice

 

Literatura

 1. Jovanović, N., Radović, V., Radović, M., Trgovinsko pravo, Beograd, 2021.

 

17. 2. 2022. g.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892