to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Obligaciono pravo (po Praktikumu)

Испитна питања из предмета Облигационо право-посебни дио

(Питања имају оријентациони карактер, што значи да наставник,

у оквиру наставног плана, може и другачије да формулише питање)

 

(1) Уговор о продаји

 1. Обавезе продавца
 2. Обавезе купца
 3. Права продавца
 4. Права купца
 5. Уговор о продаји непокретности
 6. Уговор о продаји покретних ствари
 7. Продаја путем е-платформи
 8. Акцијска продаја робе
 9. Материјални недостаци продане ствари
 10. Правни недостаци продане ствари
 11. Гаранција за исправно функционисање продане ствари
 12. Једнострани раскид уговора
 13. Споразумни раскид уговора
 14. Раскид уговора због промијењених околности
 15. Накнада уговорне штете

 

(2) Уговор о размјени

 1. Појам уговора
 2. Правне особине
 3. Битни елементи
 4. Обавеза предаје ствари
 5. Обавеза заштите у случају материјалних и правних недостатака
 6. Обавеза преузимања ствари

 

 

(3) Уговор о поклону

 

 1. Појам
 2. Поклон са налогом или теретом
 3. Мјешовити поклон
 4. Узајамни поклон
 5. Наградни поклон
 6. Поклон заснован на моралној дужности
 7. Поклон у општекорисне сврхе
 8. Поклон за случај смрти
 9. Предмет поклона
 10. Animus donandi
 11. Обавезе поклонодавца
 12. Раскид уговора о поклону
 13. Враћање предмета поклона

 

(4) Уговор о зајму

 

 1. Појам
 2. Битни елементи уговора о зајму
 3. Обавезе зајмодавца
 4. Обавезе зајмопримца
 5. Касаторна клаузула
 6. Ломбардни зајам
 7. Емисиони зајам
 8. Намјенски зајам
 9. Улог на штедњу

 

(5) Уговор о закупу

 

 1. Појам уговора
 2. Подзакуп
 3. Отуђење закупљене ствари
 4. Посебне врсте закупа
 5. Предмет закупа
 6. Закупнина
 7. Вријеме трајања закупа
 8. Обавезе закуподавца
 9. Обавезе закупца
 10. Престанак закупа

 

(6) Уговор о дјелу

 

 1. Појам
 2. Битни елементи уговора о дјелу
 3. Закључивање уговора надметањем
 4. Обавезе посленика
 5. Обавезе наручиоца посла
 6. Однос уговора о дјелу према уговору о купопродаји
 7. Однос уговора о дјелу према уговору о пуномоћству
 8. Однос уговора о дјелу према уговору о раду

 

(7) Уговор о послузи

 

 1. Појам уговора
 2. Предмет послуге
 3. Вријеме трајања послуге
 4. Обавеза послугодавца да преда ствар
 5. Обавеза послугодавца да надокнади штету усљед материјалних недостатака предате ствари
 6. Обавеза послугодавца да сноси ванредне трошкове
 7. Обавеза послугопримца да чува и употребљава ствар према њеној намјени
 8. Обавеза послугопримца да сноси редовне трошкове
 9. Обавеза враћања примљене ствари
 10. Престанак послуге

 

(8) Уговор о остави

 

 1. Појам уговора
 2. Неправа остава
 3. Остава у нужди
 4. Угоститељска остава
 5. Уговорни секвестар
 6. Трезорна остава
 7. Предмет оставе
 8. Вријеме трајања оставе
 9. Обавезе оставопримца
 10. Обавезе оставодавца

 

(9) Уговор о налогу

 

 1. Појам уговора
 2. Предмет уговора
 3. Обавеза налогопримца
 4. Допуштено одступање од налога и упута
 5. Повјеравање извршења налога другоме
 6. Подношење извјештаја
 7. Обавезе налогодавца да накнади налогопримцу трошкове
 8. Обавеза на накнаду штете
 9. Висина накнаде штете за извршење налога
 10. Престанак уговора о налогу отказом
 11. Утицај смрти и престанак правног лица на уговор о налогу
 12. Престанак налога у случају стечаја и лишења пословне способности
 13. Час престанака налога

 

(10) Уговор о ортаклуку

 

 1. Појам уговора
 2. Обиљежја уговора
 3. Сагласност о битним елементима
 4. Права ортака
 5. Обавезе ортака
 6. Ортачки удјели
 7. Циљ који ортаци желе постићи
 8. Посредно дејство уговора о ортаклуку
 9. Начин престанка уговора о ортаклуку

 

(11) Уговор о превозу

 

 1. Појам уговора
 2. Превоз ствари и лица
 3. Накнада за превоз
 4. Субјекти уговора о превозу
 5. Уговор о превозу ствари
 6. Обавезе превозиоца
 7. Обавезе пошиљаоца
 8. Право залоге
 9. Уговор о превозу лица
 10. Обавезе превозиоца
 11. Обавезе путника
 12. Престанак уговора о превозу

 

(12) Уговор о јемству

 

 1. Појам уговора
 2. Битни елементи уговора
 3. Способност за јемчење
 4. Обим јемчеве одговорности
 5. Врсте јемства
 6. Солидарност јемаца
 7. Однос јемца и повјериоца
 8. Однос јемца и дужника
 9. Престанак јемства

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892