to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sudijski pripravnik - volonter - Osnovni sud u Trebinju

 
OPIS RADNOG MJESTA
SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju...........2 izvršioca
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin RS, 
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima. 
 
POSEBNI USLOVI:
-završen pravni fakultet.
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:
-diplomu o završenom pravnom fakultetu,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),
-uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti.
 
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 25.10.2018. godine.
 
Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: Ul. Vuka Karadžića br. 6, 89101 Trebinje.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
 
 

Štampa El. pošta

Diplomirani pravnik

Diplomirani pravnik - JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" Doboj
 
OPIS RADNOG MJESTA
 
Diplomirani pravnik
Broj izvršilaca: 1
Rad na određeno vrijeme
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
-VSS/VII stepen - završen pravni fakultet
-položen stručni ispit
-M/Ž
 
Adresa poslodavca: Pop Ljubina bb
74000 Doboj
Tel. 053/241-022
 
Konkurs ostaje otvoren do 10.10.2018. godine.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_-_jzu_bolnica_sveti_apostol_luka_doboj/

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter - Okružni sud u Trebinju

 
OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter.....................1 (jedan) izvršilac
 
OPIS POSLOVA:
 
Sudijski pripravnik-volonter obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda, vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin RS ili BiH, 
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
 
POSEBNI USLOVI:
-završen pravni fakultet.
 
POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih i 
-diploma o završenom pravnom fakultetu.
 
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
 
Rok i adresa dostave:
Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 18.10.2018. godine. 
 
Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Sokolska br. 1, 89101 Trebinje, sa naznakom "Javni konkurs". 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik-volonter_-_okruzni_sud_u_trebinju/
 
 

Štampa El. pošta

Referent za opšte i pravne poslove

 
Na osnovu ukazane potrebe, radi proširenja obima posla, firma Nešković d.o.o. Bijeljina raspisuje
 
Oglas za prijem u radni odnos:
 
Referent za pravne i opšte poslove (m/ž) – 1 izvršilac
 
Opis poslova:
obavljanje opštih i kadrovskih poslova, 
izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rješenja i drugih pravnih akata)
bavljenje pitanjima iz oblasti radnog prava,
pružanje pravne podrške u pripremi procedura, dozvola, uvjerenja, odluka i drugih 
internih akata,
registracija novih poslovnih jedinica, ili promjena pravne forme postojećih poslovnica,
izrada, tumačenje i kontrola ugovora obligaciono-pravnog karaktera i komercijalnih ugovora, u skladu sa zakonskim propisima i interesima kompanije,
podrška u praćenju procedure saradnje sa inostranim partnerima,
aktivna podrška službi finansija u cilju naplate potraživanja i službi nabave u cilju sprečavanja kršenja ugovornih obaveza od strane dobavljača; 
raskidi ugovora, naplata šteta,
zastupanje firme pred sudovima, upravnim te drugim državnim tijelima i institucijama,
sudjelovanje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa,
kontinuirano praćenje zakonske regulative,
ostali poslovi po nalogu rukovodioca ili direktora.
 
Uslovi:
VSS – završen pravni fakultet,
Minimalno godina radnog iskustva u struci,
poželjno položen pravosudni ispit,
poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)
vozačka dozvola B kategorije,
sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu, 
sposobnost rješavanja problema i pružanja rješenja u kratkim vremenskim rokovima,
osoba treba da je komunikativana, odgovorna, pouzdana, da posjeduje 
organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, i da je samoincijativna.
 
Mjesto obavljanja poslovnih aktivnosti:
Nešković d.o.o. Bijeljina 
 
NUDIMO VAM:  Radni odnos i stimulativna primanja uz mogućnost napredovanja, te rast ličnog dohotka proporcionalno ostvarenim rezultatima rada.
 
Rok za podnošenje prijava: 17.10.2018. godine.
 
Više informacija na internet stranici www.posao.ba 
 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892