to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Konkurs za prijem radnika u Osnovni sud u Banjoj Luci

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI


OPIS RADNOG MJESTA
1. Rukovodilac Odsjeka za administrativno - tehničke poslove........1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
2. Rukovodilac Odsjeka za informacionu i komunikacionu tehnologiju..........1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
3. Referent za bezbjednost..........1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
Za radno mjesto pod brojem 1:

1. VSS - završen Pravni fakultet - VII stepen stručne spreme,
2. 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
3. položen stručni ispit,
4. poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 2:
1. VSS - diplomirani inženjer informatike - elektrotehnike ili diplomirani pravnik,
2. 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima informacione tehnologije.

Za radno mjesto pod brojem 3:
1. završen Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Visoka škola unutrašnjih poslova ili fakultet društvenog smjera,
2. najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima bezbjednosti ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):
- diplomu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu - ne starije od 6 mjeseci,
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak - ne starije od 6 mjeseci,
- dokaz o traženom radnom iskustvu,
- dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod brojem 1),
- uvjerenje ili potvrda o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili drugi ekvivalentan dokument, odnosno dokaz da je lice oslobođeno obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave (za radno mjesto pod brojem 1).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 01. 11. 2018. godine. 

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI, ul. Vladike Platona br. 2 sa naznakom: - ZA KONKURS

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/konkurs_za_prijem_radnika_u_osnovni_sud_u_banjoj_luci3/

 

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter - Osnovni sud u Trebinju

 
OPIS RADNOG MJESTA
SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju...........2 izvršioca
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin RS, 
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima. 
 
POSEBNI USLOVI:
-završen pravni fakultet.
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:
-diplomu o završenom pravnom fakultetu,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),
-uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti.
 
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 25.10.2018. godine.
 
Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: Ul. Vuka Karadžića br. 6, 89101 Trebinje.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
 
 

Štampa El. pošta

Diplomirani pravnik

Diplomirani pravnik - JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" Doboj
 
OPIS RADNOG MJESTA
 
Diplomirani pravnik
Broj izvršilaca: 1
Rad na određeno vrijeme
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
-VSS/VII stepen - završen pravni fakultet
-položen stručni ispit
-M/Ž
 
Adresa poslodavca: Pop Ljubina bb
74000 Doboj
Tel. 053/241-022
 
Konkurs ostaje otvoren do 10.10.2018. godine.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_-_jzu_bolnica_sveti_apostol_luka_doboj/

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter - Okružni sud u Trebinju

 
OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter.....................1 (jedan) izvršilac
 
OPIS POSLOVA:
 
Sudijski pripravnik-volonter obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda, vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin RS ili BiH, 
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
 
POSEBNI USLOVI:
-završen pravni fakultet.
 
POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih i 
-diploma o završenom pravnom fakultetu.
 
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
 
Rok i adresa dostave:
Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 18.10.2018. godine. 
 
Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Sokolska br. 1, 89101 Trebinje, sa naznakom "Javni konkurs". 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik-volonter_-_okruzni_sud_u_trebinju/
 
 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892