Diplomirani pravnik

Diplomirani pravnik - JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" Doboj
 
OPIS RADNOG MJESTA
 
Diplomirani pravnik
Broj izvršilaca: 1
Rad na određeno vrijeme
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
-Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
-VSS/VII stepen - završen pravni fakultet
-položen stručni ispit
-M/Ž
 
Adresa poslodavca: Pop Ljubina bb
74000 Doboj
Tel. 053/241-022
 
Konkurs ostaje otvoren do 10.10.2018. godine.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_-_jzu_bolnica_sveti_apostol_luka_doboj/

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter - Okružni sud u Trebinju

 
OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter.....................1 (jedan) izvršilac
 
OPIS POSLOVA:
 
Sudijski pripravnik-volonter obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda, vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin RS ili BiH, 
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
 
POSEBNI USLOVI:
-završen pravni fakultet.
 
POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih i 
-diploma o završenom pravnom fakultetu.
 
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
 
Rok i adresa dostave:
Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 18.10.2018. godine. 
 
Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Sokolska br. 1, 89101 Trebinje, sa naznakom "Javni konkurs". 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik-volonter_-_okruzni_sud_u_trebinju/
 
 

Štampa El. pošta

Referent za opšte i pravne poslove

 
Na osnovu ukazane potrebe, radi proširenja obima posla, firma Nešković d.o.o. Bijeljina raspisuje
 
Oglas za prijem u radni odnos:
 
Referent za pravne i opšte poslove (m/ž) – 1 izvršilac
 
Opis poslova:
obavljanje opštih i kadrovskih poslova, 
izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rješenja i drugih pravnih akata)
bavljenje pitanjima iz oblasti radnog prava,
pružanje pravne podrške u pripremi procedura, dozvola, uvjerenja, odluka i drugih 
internih akata,
registracija novih poslovnih jedinica, ili promjena pravne forme postojećih poslovnica,
izrada, tumačenje i kontrola ugovora obligaciono-pravnog karaktera i komercijalnih ugovora, u skladu sa zakonskim propisima i interesima kompanije,
podrška u praćenju procedure saradnje sa inostranim partnerima,
aktivna podrška službi finansija u cilju naplate potraživanja i službi nabave u cilju sprečavanja kršenja ugovornih obaveza od strane dobavljača; 
raskidi ugovora, naplata šteta,
zastupanje firme pred sudovima, upravnim te drugim državnim tijelima i institucijama,
sudjelovanje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa,
kontinuirano praćenje zakonske regulative,
ostali poslovi po nalogu rukovodioca ili direktora.
 
Uslovi:
VSS – završen pravni fakultet,
Minimalno godina radnog iskustva u struci,
poželjno položen pravosudni ispit,
poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)
vozačka dozvola B kategorije,
sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu, 
sposobnost rješavanja problema i pružanja rješenja u kratkim vremenskim rokovima,
osoba treba da je komunikativana, odgovorna, pouzdana, da posjeduje 
organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, i da je samoincijativna.
 
Mjesto obavljanja poslovnih aktivnosti:
Nešković d.o.o. Bijeljina 
 
NUDIMO VAM:  Radni odnos i stimulativna primanja uz mogućnost napredovanja, te rast ličnog dohotka proporcionalno ostvarenim rezultatima rada.
 
Rok za podnošenje prijava: 17.10.2018. godine.
 
Više informacija na internet stranici www.posao.ba 
 

Štampa El. pošta

Javni konkurs za prijem pripravnika - JU "Razvojna agencija opštine Modriča"

 
 
OPIS RADNOG MJESTA
I Direktor Agencije raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme.
1. Diplomirani pravnik........................................1 izvršilac
 
II OPIS POSLOVA
Stručno osposobljavanje pripravnika obaviće se prema programu stručnog osposobljavanja pripravnika u JU "Razvojna agencija opštine Modriča". 
Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju, a pripravnički staž traje za VSS 12 mjeseci.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
2. Da je stariji od 18 godina
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u JU "Razvojna agencija opštine Modriča". 
5. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS i da nije zasnivao radni odnos.
 
IV POSEBNI USLOVI
1. VSS/VII - Pravni fakultet - Diplomirani pravnik
 
V SUKOB INTERESA 
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
 
VI POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu za konkurs kandidat treba dostaviti:
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
-Izvod iz matične knjige rođenih.
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo shodno tački III opštih uslova, izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja (ne starije od šest mjeseci).
-Ovjerenu ličnu izjavu da nije član upravnih i drugih odbora, organa političkih stranaka ili odbornik u Skupštini opštine, da se ne bavi samostalnom djelatnošću niti da je vlasnik privatnog ili drugog preduzeća, shodno tačkama V Sukoba interesa.
-Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje o završenom fakultetu.
-Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica i da nema radno iskustvo u struci.
-Ovjerenu fotokopiju lične karte.
-Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti po završetku izborne procedure.
 
Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni, ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 
VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli JU "Razvojna agencija opštine Modriča". Konkurs ostaje otvoren do 04.10.2018. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU "Razvojna agencija opštine Modriča" Modriča, Petra Kočića 4, sa naznakom "Prijava na konkurs za prijem pripravnika" u JU "Razvojna agencija opštine Modriča". 
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_pripravnika_-_ju_razvojna_agencija_opstine_modrica/
 
 

Štampa El. pošta