to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz Opšte pravne istorije - 2016/2017. godina

ISPITNA PITANJA IZ OPŠTE PRAVNE ISTORIJE

 

 1. Primitivno pravo (pojam i odlike)
 2. Osnovne odlike starog veka – nastanak prvih država i pisanog prava
 3. Zbornici klinopisnog prava
 4. Pronalazak i osobine Hamurabijevog zakonika
 5. Građansko pravo u Hamurabijevom zakoniku
 6. Krivično pravo u Hamurabijevom zakoniku
 7. Sudovi i suđenje u Hamurabijevom zakoniku
 8. Egipatsko pravo
 9. Sparta – sistem nepisanog prava
 10. Gortinski zakonik
 11. Građansko pravo u Atini
 12. Krivično pravo u Atini
 13. Sudski postupak, porotno suđenje i sudsko besedništvo
 14. Helenističko (hibridno) pravo
 15. Osnovna obeležja srednjeg veka – feudalno ius commune i partikularno pravo
 16. Izvori vizantijskog prava
 17. Specifičnost vizantijske pravne tradicije – rimsko ili vizantijsko pravo?
 18. Izvori šerijatskog prava
 19. Osobenosti šerijatskog prava
 20. Germansko pravo
 21. Magna Carta Libertatum
 22. Habeas Corpus Act
 23. Common Law
 24. Osnovne odlike novog veka – stvaranje moderne države i prava
 25. Pruski građanski zakonik
 26. Austrijski građanski zakonik
 27. Nemački građanski zakonik
 28. Švajcarski Ustav iz 1848. godine
 29. Švajcarski građanski zakonik
 30. Ustavni akti moderne Engleske
 31. Pravno-politički dokumenti Američke revolucije
 32. Američki Ustav iz 1787. godine i predsednički sistem
 33. Bill of Rights i ustavni amandmani
 34. Deklaracija o pravima čoveka i građanina
 35. Ustav iz 1791. godine
 36. Ustav iz 1793. godine
 37. Ustav iz 1795. godine
 38. Code civil
 39. Ustavno uređenje Druge, Treće, Četvrte i Pete republike
 40. Pravna tradicija socijalističkih zemalјa

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892