Pretraživanje zbirke periodičnih publikacija

Što se tiče pretraživanja zbirke periodičnih publikacija, odnosno pretraživanja članaka po časopisima, i tu smo osmislili pomoćni način onlajn pretrage do uvođenja sistema COBISS u našu biblioteku.

S obzirom na to da su periodične publikacije koje se izdaju u okolnim zemljama obrađene i unesene u njihove COBISS sisteme, predlažemo Vam da pretragu časopisa iz tih država vršite u COBISS-ima tih zemalja.

Primjera radi, časopise koji se izdaju u Srbiji (npr., Anali Pravnog fakulteta u Beogradu ili Pravni život), pretražujte putem srpskog COBISS-a.

Kada u pretraživanom časopisu pronađete naslov željenog članka, zabilježite broj i godište časopisa i provjerite u našoj zbirci periodičnih publikacija da li posjedujemo taj primjerak.


Linkove ka COBISS sistemima okolnih zemalja možete preuzeti ovdje:

COBISS SRBIJA

COBISS REPUBLIKE SRPSKE I FEDERACIJE BiH

COBISS CRNA GORA

COBISS SLOVENIJA

COBISS MAKEDONIJA

Štampa