to top

Nastavni plan i program na prvom ciklusu

Studijski program usklađen je sa bolonjskim principima čime smo pristupili velikoj evropskoj visokoškolskoj zajednici. Prvi ciklus studija traje četiri godine i njegovim okončanjem stiče se akademska titula i stručno zvanje diplomiranog pravnika 240 ECTS. Prema studijskom programu, studenti imaju ukupno 39 ispita, i to: po devet na prvoj i drugoj godini studija, deset na trećoj i 11 na četvrtoj godini studija. Svaki ispit nosi određeni broj ECTS bodova. Zbir ECTS bodova svih ispita na jednog godini studija iznosi 60. To znači, da je student koji je okončao četvorogodišnje studije ukupno sakupio 240 ECTS bodova. Studijskim programom nije predviđena izrada i odbrana diplomskog rada. Fakultet organizuje i drugi ciklus studija (master studij), koji traje jednu godinu, odnosno dva semestra. Okončanjem drugog ciklusa studija, stiče se akademska titula i stručno zvanje mastera prava i dodatnih 60 ECTS bodova.

Pravni fakultet ostao je vjeran tradiciji – dobre prakse nisu napuštane, ali je uvijek išao ukorak sa vremenom. Po našem studijskom programu, izučavaju se predmeti koji se tradicionalno izučavaju na pravnim fakultetima, ali pred zahtjevima savremenog života svoje mjesto su našli i neki novi predmeti poput Engleskog jezika, Pravne informatike, Institucija i prava Evropske unije, Ekonomske politike i evropskih integracija i sl. Studenti starijih godina studija imaju mogućnost odabira izbornih predmeta.

 

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

 • Rimsko pravo
 • Teorija države
 • Nacionalna pravna istorija
 • Sociologija
 • Teorija prava
 • Osnovi ekonomije
 • Opšta pravna istorija
 • Uvod u građansko pravo
 • Engleski jezik
 • Ustavno pravo -I-
 • Ustavno pravo -II-
 • Krivično pravo -I-
 • Krivično pravo -II-
 • Stvarno pravo
 • Nasljedno pravo
 • Porodično pravo
 • Ekonomska politika i evropske integracije
 • Engleski jezik -II-

TREĆA GODINA

ČETVRTA GODINA

 • Obligaciono pravo – opšti dio
 • Obligaciono pravo – posebni dio
 • Krivično procesno pravo – opšti dio
 • Krivično procesno pravo – posebni dio
 • Pravo privrednih drušava
 • Međunarodno javno pravo
 • Kriminologija sa penologijom
 • Kriminalistika
 • Finansije i finansijsko pravo
 • Izborni predmet
 • Građansko procesno pravo -I-
 • Građansko procesno pravo -II-
 • Poslovno pravo
 • Upravno pravo – materijalni dio
 • Upravno pravo – procesni dio
 • Institucije u pravo EU
 • Međunarodno privatno pravo
 • Pravo intelektualne svojine
 • Prekršajno pravo
 • Radno i sociijalno pravo
 • Izborni predmet

Lista izbornih predmeti iz treće godine:

 1. Pravno normiranje
 2. Pravna informatika

Lista izbornih predmeti iz četvrte godine:

 1. Međunarodno krivično pravo
 2. Stečajno pravo

 

Načini na koji se izvodi nastava su različiti: predavanja, vježbe, diskusije, simulacije, posjete sudovima, tužilaštvima i drugim relevantnim institucijama. Sve to omogućuje studentima da što bolje i lakše savladaju predmetnu materiju. Ispiti se uče iz najsavremenije literature. Polaganje ispita je usmeno, a predispitne aktivnosti sastoje se od kolokvijuma, testova, seminarskih radova, praktičnih vježbi i sl. Studentima koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti koje ih zanimaju organizujemo pravne klinike.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892