Oglasna tabla

Obavještenje za sve studente - novi kodovi za uplate

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti da će se od prvog januara 2019. godine 
primjenjivati novi kodovi za uplate i to:

Budžetska organizacija Pravni fakultet
  umjesto 0831011 – novi kod je 1251011
Budžetska organizacija UUIS
umjesto 0831001 – novi kod je 1251001

Pale, 31.12.2018. godine                                                 

 STUDENTSKA SLUŽBA

Štampa