Oglasna tabla

Rezultati ispita iz predmeta: Pravo intelektualne svojine

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE ODRŽANOG 21.12.2018. GODINE U SREBRENICI

R. br.

Prezime i ime studenta

Br. indeksa

Ocjena

1.

Mehmedović Ibro

448/10

pet (5)

2.

Simić Jovana

232/11

pet (5)

3.

Simić Nemanja

200/14

osam (8)

Doc. dr Svjetlana Ivanović

Štampa