Oglasna tabla

Nastava iz predmeta: Upravno pravo - materijalni dio

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                       

P A L E

Srebrenica

O B A V J E Š T E NJ E
 
Obavještavaju se studenti IV godine da će se NASTAVA
 
iz predmeta
 
UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNI DIO
 
održati
 
dana 6.12.2018. godine od 14.00 – 19.00 časova
dana 7.12.2018. godine od 08.00 – 13.00 časova
 
umjesto 22. i 23.11.2018. godine kako je ranije bilo zakazano
na zahtjev predmetnog nastavnika
 

Pale, 2.11.2018. godine                                                     

 v.d. D E K A N-a

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

Štampa