Oglasna tabla

Ispit iz predmeta: Ustavno pravo II

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                       

P A L E

Srebrenica

 

O B A V J E Š T E NJ E
 
Obavještavaju se studenti da će se ISPIT
 
iz predmeta
 
USTAVNO PRAVO II
 
održati
 
dana 5.11.2018. godine u 11.00 časova
 
umjesto 2.11.2018. godine kako je ranije bilo zakazano

Pale, 30.10.2018. godine                                                     

V.D. DEKAN-a

                        Doc. dr Radislav Lale

Štampa