Oglasna tabla

Nastava iz predmeta: Upravno pravo - materijalni dio

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                       

P A L E

Srebrenica

O B A V J E Š T E NJ E
Obavještavaju se studenti IV godine da se NASTAVA
 
iz predmeta
 
UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNI DIO
 
zakazana
 
dana 27.10.2018. godine od 10.00 – 16.00 časova
 
NEĆE ODRŽATI
 
novi termin održavanja nastave biće blagovremeno objavlјen

 

Pale, 23.10.2018. godine                                                      

D. DEKAN-a

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

Štampa