Oglasna tabla

Rezultati ispita iz predmeta: Obligaciono pravo - posebni dio

Rezultati ispita iz predmeta Obligaciono pravo - posebni dio

rađenog u Srebrenici 01. 10. 2018. godine

 

1.       Jevtić Stanislava 8 – ocjena

 

Pale, 02. 10. 2018. godine

Štampa