Oglasna tabla

Rezultati pismenog ispita iz predmeta: Ustavno pravo I i Ustavno pravo II

REZULTATI

pismenog ispita iz predmeta Ustavno pravo I

rađenog u Srebrenici, 12.9.2018. godine

1 . Bećirović Selma..............................6 (šest)

2. Hodžić Hasiba................................. 5 (pet)

3. Cvjetinović Marija......................... 5 (pet)

4. Nalić Selma...................................... 5 (pet)

Zaklјučno sa rednim brojem 4 (četiri)

   Predmetni nastavnik

Prof. dr Goran Marković

REZULTATI

pismenog ispita iz predmeta Ustavno pravo II

rađenog u Srebrenici, 12.9.2018. godine

1 . Merdžić Azemina..............................6 (šest)

2. Skočo Mira....................................... 6 (šest)

Zaklјučno sa rednim brojem 2 (dva)

   Predmetni nastavnik

Prof. dr Goran Marković

Štampa