Oglasna tabla

Rezultati kolokvijuma iz predmeta: Obligaciono pravo - posebni dio

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                             

P A L E

Srebrenica

Rezultati Kolokvijuma I  iz predmeta: Obligaciono pravo - posebni dio,

rađenog u Srebrenici 05. 04. 2018. godine

1. Mira Skočo 6

Pale,11.4.2018. godine

 

Štampa