Oglasna tabla

Ispit - aprilski rok iz predmeta: Radno i socijalno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                    

                       P A L E

Srebrenica

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti da će se ISPIT – APRILSKI ROK

iz predmeta

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

održati

dana 5.4.2018. godine u 12.00 časova

umjesto 12.4.2018. godine kako je ranije bilo zakazano

na zahtjev predmetnog nastavnika

                    

Pale, 28.3.2018. godine                                     

PRODEKAN ZA NASTAVU

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

Štampa