Oglasna tabla

Rezultati ispita iz predmeta: Pravo intelektualne svojine

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Srebrenica

REZULTATI

ispita iz predmeta

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Krsmanović Milada 277/13 - osam (8)

Jevtić Stanislava 308/11- sedam (7)

Skočo Mira 311/11 - pet (5)

Predmetni nastavnik:
Doc. dr Svjetlana Ivanović

Štampa