Oglasna tabla

REDOVNA OVJERA LJETNJEG SEMESTRA

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

P A Л E

O B A В J E Š T E Њ E

Obavještavaju se studenti l (prvog) ciklusa studija koji su upisani u školskoj 2018/2019. godini, da će se, shodno članu 57. stav (1) Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu,  redovna ovjera љetnjeg semestra vršiti od

17.06.2019. do 28.06.2019. godine.

Za ovjeru semestra je potrebno (za sve studente koji su upisali ili obnovili godinu):

  • Dostaviti uplatnicu u iznosu od 1.00 KM za semestralni list. Semestralni list se može preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti u odjeљenju fakulteta u Bijeљini semestralni list mogu preuzeti u biblioteci).
  • Dostaviti indeks sa svim potpisima.

Broj žiro – računa za navedeni iznos može se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

Studenti koji propuste ovjeriti љetnji semestar u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadnu ovjeru semestra koja će trajati od 01.07.2019. godine do 05.07.2019. godine, uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2018/2019. godinu.

Detaљne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odjeљeњe van sjedišta fakulteta u Bijeљini, i 056/490-390 – odjeљeњe van sjedišta fakulteta u Srebrenici.

Pale, 14.06.2019. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

                                                                                         PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa